Προϊόντα
Μετρήσεις μη μαγνητικών επιστρώσεων σε μέταλλα
Ιδανικό σε βαφεία αυτοκινήτων & κατασκευαστικό τομέα
Εσωτερική μνήμη για 80 μετρήσεις ανά ομάδα
  Κωδικός Περιγραφή
TFEN-800460FCT1 COATING THICKNESS TESTER

Suppliers

<