Προϊόντα
Για παρεμπόδιση επιστροφής αερίου & επιστροφής φλόγας


  Κωδικός ΠεριγραφήΣυμβατό  Πίεση  Τιμή (με Φ.Π.Α.) 
1326451500-A FLASH ARRESTOR FOR ACETYLENE Acetylene  1.5 Bar  80.00 €  
1326461500-O FLASH ARRESTOR FOR OXYGEN. Oxygen  10 Bar  80.00 €  
1326471500-P FLASH ARRESTOR FOR PROPANE Propane  5 Bar  80.00 €  
  Κωδικός ΠεριγραφήΣυμβατό με Σωλήνα  Χωρητικότητα  Πίεση  Τιμή (με Φ.Π.Α.) 
157238203042 ANTIFLASHBACK VALVE FOR GAS/ ACETYLENE 9,5mm  2600L/h  1.5Bar  46.51 €  
  Κωδικός ΠεριγραφήΣυμβατό με Σωλήνα  Χωρητικότητα  Πίεση  Τιμή (με Φ.Π.Α.) 
157239203043 ANTIFLASHBACK VALVE FOR OXYGEN 9.5mm  7000L/h  15Bar  46.51 €  

Suppliers