Προϊόντα
Γαλβανιζέ
Με κεφαλή Phillips

  Κωδικός Περιγραφή Μέγεθος 
1906-19415B420134.2X13 TRUSS PHILLIPS SCREW 4.2X13mm 
1906-19415B420164.2X16 TRUSS PHILLIPS SCREW 4.2X16mm 
1906-19415B420194.2X19 TRUSS PHILLIPS SCREW 4.2X19mm 
1906-19415B420254.2X25 TRUSS PHILLIPS SCREW 4.2X25mm 
DIN 7981CH
Γαλβανιζέ

  Κωδικός Περιγραφή
1906-26670-0400094X3/8 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-0400124X1/2 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-0400154X5/8 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-0400194X3/4 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-0400254X1 TAP.SCR PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-0600096X3/8 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-0600126X1/2 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-0600156X5/8 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-0600196X3/4 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-0600256X1 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-0600316X1.1/4 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH)
1906-26670-0600386X1.1/2 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH)
1906-26670-0800098X3/8 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-0800128X1/2 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-0800158X5/8 TAP.SCR PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-0800198X3/4 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-0800228X7/8 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-0800258X1 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-0800318X1.1/4 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH)
1906-26670-0800388X1.1/2 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH)
1906-26670-0800448X1.3/4 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH)
1906-26670-0800508X2 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-10000910X3/8 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL
1906-26670-10001210X1/2 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHI)
1906-26670-10001510X5/8 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH)
1906-26670-10001910X3/4 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH)
1906-26670-10002510X1 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-10003110X1.1/4 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH
1906-26670-10003810X1.1/2 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH
1906-26670-10004410X1.3/4 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH
1906-26670-10005010X2 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-10007610X3 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-12001512X5/8 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH)
1906-26670-12001912X3/4 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH)
1906-26670-12002512X1 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-12003112X1.1/4 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH
1906-26670-12003812X1.1/2 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH
1906-26670-12004412X1.3/4 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH
1906-26670-12005012X2 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-12006312X2.1/2 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH
1906-26670-12007612X3 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-14001914X3/4 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH)
1906-26670-14002514X1 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
1906-26670-14003114X1.1/4 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH
1906-26670-14003814X1.1/2 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PH
1906-26670-14005014X2 TAP.SCR.PHD ZPL D7981CH(PHIL)
DIN 7982
Γαλβανιζέ

  Κωδικός Περιγραφή
1906-26690-0400094X3/8 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-0400124X1/2 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-0400154X5/8 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-0400194X3/4 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-0400254X1 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-0600096X3/8 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-0600126X1/2 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-0600156X5/8 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-0600196X3/4 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-0600256X1 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-0600316X1.1/4 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PH)
1906-26690-0600386X1.1/2 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PH)
1906-26690-0700127X1/2 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
1906-26690-0700157X5/8 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
1906-26690-0800098X3/8 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-0800128X1/2 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-0800158X5/8 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-0800198X3/4 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-0800258X1 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-0800318X1.1/4 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PH)
1906-26690-0800388X1.1/2 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PH)
1906-26690-0800448X1.3/4 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PH)
1906-26690-0800508X2 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-10000910X3/8 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PH) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
1906-26690-10001210X1/2 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PH)
1906-26690-10001510X5/8 CSK TAP.SCR.ZPL D7982C(PH)
1906-26690-10001910X3/4 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PH)
1906-26690-10002510X1 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-10003110X1.1/4 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PH
1906-26690-10003810X1.1/2 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PH
1906-26690-10004410X1.3/4 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PH
1906-26690-10005010X2 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-12001512X5/8 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
1906-26690-12001912X3/4 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PH)
1906-26690-12002512X1 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-12003112X1.1/4 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PH
1906-26690-12003812X1.1/2 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PH
1906-26690-12004412X1.3/4 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PH
1906-26690-12005012X2 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-12006312X2.1/2 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH.PH
1906-26690-14001914X3/4 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHI) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
1906-26690-14002514X1 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
1906-26690-14003114X1.1/4 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PH
1906-26690-14003814X1.1/2 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PH
1906-26690-14005014X2 CSK TAP.SCR.ZPL D7982CH(PHIL)
DIN 7976C.
Γαλβανιζέ.

  Κωδικός Περιγραφή
1906-28000-0420254.2X25MM SEMA HX S/TAPSCREW ZPL (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
1906-28000-0480324.8X32MM SEMA HX S/TAPSCREW ZPL (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
Κατάλληλες για αμαξώματα αυτοκινήτων
Κίτρινες

  Κωδικός Περιγραφή
1912-72040-0650206.5X20MM HX S/TAPSCR.W/WASHER 72045
1912-72045-0560135.6X13MM HX S/TAPSCR.W/WASHER
Ιδανική για στερέωση πλαίσιων ηλιακών


  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος 
1906-28000-0350096X3/8 HEX WASHER HD TAPSCREW ZPL 6X3/8 
DIN 7976
A2

  Κωδικός Περιγραφή
1909-51650-0630196.3X19MM A2 HEX TAP.SCREWS D7976
1909-51650-0630256.3X25MM A2 HEX TAP.SCREWS D7976
1909-51650-0630326.3X32MM A2 HEX TAP.SCREWS D7976
DIN 7981C


  Κωδικός Περιγραφή
1909-51660-0290092.9X9.5MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0290132.9X13MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0290162.9X16MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0290192.9X19MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0290252.9X25MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0350093.5X9.5MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0350133.5X13MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0350163.5X16MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0350193.5X19MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0350253.5X25MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0350323.5X32MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0350383.5X38MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0390093.9X9.5MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0390133.9X13MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0390163.9X16MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0390193.9X19MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0390253.9X25MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0390323.9X32MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0390383.9X38MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0420134.2X13MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0420164.2X16MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0420194.2X19MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0420254.2X25MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0420324.2X32MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0420384.2X38MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0420504.2X50MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0420604.2X60MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0480134.8X13MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0480164.8X16MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0480194.8X19MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0480254.8X25MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0480324.8X32MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0480384.8X38MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0480504.8X50MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0480604.8X60MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0480654.8X65MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C POZI (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
1909-51660-0480704.8X70MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0480804.8X80MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0550135.5X13MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0550165.5X16MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0550195.5X19MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0550255.5X25MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0550325.5X32MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0550385.5X38MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0550505.5X50MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0550605.5X60MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0630136.3X13MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0630196.3X19MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0630256.3X25MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0630386.3X38MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0630506.3X50MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
1909-51660-0630606.3X60MM A2 S/TAPSC.P/H D7981C
DIN 7982C
A2

  Κωδικός Περιγραφή
1909-51680-0290092.9X9.5MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0290132.9X13MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0290162.9X16MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0290192.9X19MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0290252.9X25MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0350093.5X9.5MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0350133.5X13MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0350163.5X16MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0350193.5X19MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0350253.5X25MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0350323.5X32MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0350383.5X38MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0390093.9X9.5MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0390133.9X13MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0390163.9X16MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0390193.9X19MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0390253.9X25MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0390323.9X32MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0390383.9X38MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0420134.2X13MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0420164.2X16MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0420194.2X19MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0420254.2X25MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0420324.2X32MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0420384.2X38MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0420504.2X50MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0420604.2X60MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0480134.8X13MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0480164.8X16MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0480194.8X19MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0480254.8X25MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0480324.8X32MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0480384.8X38MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0480504.8X50MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0480604.8X60MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0480704.8X70MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0480804.8X80MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0550165.5X16MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0550195.5X19MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0550255.5X25MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0550325.5X32MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0550385.5X38MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0550505.5X50MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0550605.5X60MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0630256.3X25MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0630386.3X38MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0630506.3X50MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C
1909-51680-0630606.3X60MM A2 S/TAPSC.C/S D7982C

Suppliers