Προϊόντα
Από πλαστικό


  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος  Χρώμα 
KCKG-70018PLUG 19MM EXTERNAL WHITE 19mm  White 
KCKG-70019PLUG 19MM EXTERNAL BLACK 19mm  Black 
KCKG-70022PLUG 22MM EXTERNAL WHITE 22mm  White 
KCKG-70023PLUG 22MM EXTERNAL BLACK 22mm  Black 
KCKG-70025PLUG 25MM EXTERNAL BLACK 25mm  Black 
KCKG-70026PLUG 25MM EXTERNAL WHITE 25mm  White 
KCKG-70028PLUG 28MM EXTERNAL WHITE 28mm  White 
Από πλαστικό


  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος  Χρώμα 
KCKG-70051PLUG 19MM INTERNAL BLACK 19mm  Black 
KCKG-70052PLUG 22MM INTERNAL BLACK 22mm  Black 
KCKG-70055PLUG 25MM INTERNAL BLACK 25mm  Black 
KCKG-70063PLUG 19MM INTERNAL WHITE 19mm  White 
KCKG-70064PLUG 22MM INTERNAL WHITE 22mm  White 
KCKG-70065PLUG 25MM INTERNAL WHITE 25mm  White 
Από πλαστικό σε 2 χρωματισμούς


  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος  Χρώμα 
KCKG-70081PLUG 16X16MM BLACK 16X16mm  Black 
KCKG-70082PLUG 20X20MM BLACK 20X20mm  Black 
KCKG-70085PLUG 25X25MM BLACK + FTERO 25X25mm  Black 
KCKG-70086PLUG 30X30MM BLACK+FTERO 30X30mm  Black 
KCKG-70089PLUG 50X50MM BLACK 50X50mm  Black 
KCKG-70092PLUG 20X20MM WHITE 20X20mm  White 
KCKG-70093PLUG 25X25MM WHITE + FTERO 25X25mm  White 
KCKG-70094PLUG 30X30MM WHITE 30X30mm  White 
KCKG-70095PLUG 40X40MM WHITE 40X40mm  White 
KCKG-70096PLUG 50X50MM WHITE 50X50mm  White 
KCKG-CK7028BPLUG 28MM EXTERNAL BLACK 28X28mm  Black 
KCKG-CK7240BPLUG 40X40MM BLACK + FTERO 40X40mm  Black 
Από πλαστικό σε 2 χρωματισμούς


  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος  Χρώμα 
KCKG-70114PLUG 20X40MM WHITE 20X40mm  White 
KCKG-70120PLUG 20X40MM BLACK + FTERO 20X40mm  Black 
KCKG-70123PLUG 25X50MM BLACK 25X50mm  Black 
KCKG-70124PLUG 40X80MM BLACK 40X80mm  Black 
KCKG-CK7430BPLUG 30X60MM BLACK 30X60mm  Black 
Για καρέκλες
Χρώματος καφέ
Από πλαστικό
  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος 
TFUR-3831438314 PLASTIC SCREW FIXING CHAIR GLIDE 22MM 22mm 
Ιδανικό για τραπέζια


  Κωδικός Περιγραφή
TFUR-3174831748 SLIDE NAIL RUBBER WHITE
Ιδανικό για τραπέζια


  Κωδικός Περιγραφή
TFUR-3935239352 PLASTIC FURNITURE SLIDER WHITE 9X3MM
Ιδανικό για έπιπλα


  Κωδικός Περιγραφή
TFUR-3935439354 METAL FURNITURE SLIDER CHROME 23MM
Τετράγωνα
4 τεμάχια

  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος  Χρώμα 
DGLO-CYP-9120018576-PODARAKIA TETRAGONA 60X60 MAVRA 4PCS 60X60mm  Black 
DGLO-CYP-9122018590-PODARAKIA TETRAGONA 80X80 MAVRA 4PCS 80X80mm  Black 
DGLO-CYP-9365PODARAKIA TETRAGONA 25X25 FTERO MAVRA 4PCS 25X25mm  Black 
DGLO-CYP-9367PODARAKIA TETRAGONA 30X30 FTERO MAVRA 4PCS 30X30mm  Black 
DGLO-CYP-9369PODARAKIA TETRAGONA 40X40 FTERO MAVRA 4PCS 40X40mm  Black 
DGLO-CYP-9371PODARAKIA TETRAGONA 50X50 FTERO MAVRA 4PCS 50X50mm  Black 
Τετράγωνα
4 τεμάχια

  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος  Χρώμα 
DGLO-CYP-9121018583-PODARAKIA TETRAGONA 60X60 ASRPA 4PCS 60X60mm  White 
DGLO-CYP-9123018606-PODARAKIA TETRAGONA 80X80 ASPRA 4PCS 80X80mm  White 
DGLO-CYP-9364PODARAKIA TETRAGONA 25X25 FTERO ASPRA 4PCS 25X25mm  White 
DGLO-CYP-9366PODARAKIA TETRAGONA 30X30 ASPRA 4PCS 30X30mm  White 
DGLO-CYP-9368PODARAKIA TETRAGONA 40X40 FTERO ASPRA 4PCS 40X40mm  White 
DGLO-CYP-9370PODARAKIA TETRAGONA 50X50 FTERO ASRPA 4PCS 50X50mm  White 
Ορθογώνια
4 τεμάχια

  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος  Χρώμα 
DGLO-CYP-9104018491-PODARAKIA ORTHOGONIA 30X60 MAVRA 4PCS 30X60mm  Black 
DGLO-CYP-9106018514-PODARAKIA ORTHOGONIA 40X80 MAVRA 4PCS 40X80mm  Black 
DGLO-CYP-9361033951-PODARAKIA ORTHOGONIA 20X40 FTERO MAVRA 4PCS 20X40mm  Black 
DGLO-CYP-9363PODARAKIA ORTHODONIA 25X50 FTERO MAVRA 4PCS 25X50mm  Black 
Ορθογώνια
4 τεμάχια

  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος  Χρώμα 
DGLO-CYP-9105018507-PODARAKIA ORTHOGONIA 30X60 ASPRA 4PCS 30X60mm  White 
DGLO-CYP-9107018521-PODARAKIA ORTHOGONIA 40X80 ASPRA 4PCS 40X80mm  White 
DGLO-CYP-9360PODARAKIA ORTHOGONIA 20X40 FTERO ASPRA 4PCS 20X40mm  White 
DGLO-CYP-9362PODARAKIA ORTHODONIA 25X50 FTERO ASPRA 4PCS 25X50mm  White 
Στρογγυλά
4 τεμάχια

  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος  Χρώμα 
DGLO-CYP-9125018873-PODARAKIA EXOTERIKA 8MM ASPRA 4PCS 8mm  White 
DGLO-CYP-912718897-PODARAKIA EXOTERIKA 10MM ASPRA 4PCS 10mm  White 
DGLO-CYP-9129018910-PODARAKIA EXOTERIKA 12MM ASRPA 4PCS 12mm  White 
DGLO-CYP-9131018934-PODARAKIA EXOTERIKA 16MM ASPRA 4PCS 16mm  White 
DGLO-CYP-9133018958-PODARAKIA EXOTERIKA 19MM ASRPA 4PCS 19mm  White 
DGLO-CYP-9135018781-PODARAKIA EXOTERIKA 22MM ASPRA 4PCS 22mm  White 
DGLO-CYP-9137027554-PODARAKIA EXOTERIKA 25MM ASPRA 4PCS 25mm  White 
DGLO-CYP-9139018682-PODARAKIA EXOTERIKA 28MM ASPRA 4PCS 28mm  White 
DGLO-CYP-9141018859-PODARAKIA EXOTERIKA 32MM ASPRA 4PCS 32mm  White 
Στρογγυλά
4 τεμάχια

  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος  Χρώμα 
DGLO-CYP-9124018866-PODARAKIA EXOTERIKA 8MM MAVRA 4PCS 8mm  Black 
DGLO-CYP-9126018880-PODARAKIA EXOTERIKA 10MM MAVRA 4PCS 10mm  Black 
DGLO-CYP-9128018903-PODARAKIA EXOTERIKA 12MM MAVRA 4PCS 12mm  Black 
DGLO-CYP-9130018927-PODARAKIA EXOTERIKA 16MM MAVRA 4PCS 16mm  Black 
DGLO-CYP-9132018941-PODARAKIA EXOTERIKA 19MM MAVRA 4PCS 19mm  Black 
DGLO-CYP-9134018774-PODARAKIA EXOTERIKA 22MM MAVRA 4PCS 22mm  Black 
DGLO-CYP-9136018798-PODARAKIA EXOTERIKA 25MM MAVRA 4PCS 25mm  Black 
DGLO-CYP-9138018811-PODARAKIA EXOTERIKA 28MM MAVRA 4 PCS 28mm  Black 
DGLO-CYP-9140018842-PODARAKIA EXOTERIKA 32MM MAVRA 4PCS 32mm  Black 
Στρογγυλά
4 τεμάχια

  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος  Χρώμα 
DGLO-CYP-9146018736-PODARAKIA ESOTERIKA 25MM MAVRA 4PCS 25mm  Black 
DGLO-CYP-9148018750-PODARAKIA ESOTERIKA 32MM MAVRA 4PCS 32mm  Black 
DGLO-CYP-9151027578-PODARAKIA ESOTERIKA 39MM MAVRA 4PCS 39mm  Black 
DGLO-CYP-9152028797-PODARAKIA ESOTERIKA 48MM MAVRA 4PCS 48mm  Black 
Στρογγυλά
4 τεμάχια

  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος  Χρώμα 
DGLO-CYP-9142018699-PODARAKIA ESOTERIKA 19MM MAVRA 4PCS 19mm  Black 
DGLO-CYP-9143018705-PODARAKIA ESOTERIKA 19MM ASPRA 4PCS 19mm  White 
DGLO-CYP-9144018712-PODARAKIA ESOTERIKA 22MM MAVRA 4PCS 22mm  Black 
DGLO-CYP-9145019771-PODARAKIA ESOTERIKA 22MM ASPRA 4PCS 22mm  White 
Στρογγυλά
4 τεμάχια

  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος  Χρώμα 
DGLO-CYP-9147018743-PODARAKIA ESOTERIKA 25MM ASPRA 4PCS 25mm  White 
DGLO-CYP-9149018767-PODARAKIA ESOTERIKA 32MM ASPRA 4PCS 32mm  White 
DGLO-CYP-9150027561-PODARAKIA ESOTERIKA 39MM ASPRA 4PCS 39mm  White 
DGLO-CYP-9153028803-PODARAKIA ESOTERIKA 48MM ASPRA 4PCS 48mm  White 
Στρογγυλά
4 τεμάχια

  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος  Χρώμα 
DGLO-CYP-9210027639-TTAPPOUS 1 1/2 4PCS 1 1/2  Black 
DGLO-CYP-9211027646-TTAPPOUS 2 4 PCS 2/4  Black 
DGLO-CYP-9212027653-TTAPPOUS 2 1/2 4PCS 2 1/2  Black 
DGLO-CYP-9213027660-TTAPPOUS 3 4 PCS 3/4  Black 
DGLO-CYP-9214027677-TTAPPOUS 4 4PCS 4/4  Black 
Από πλαστικό


  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος   Χρώμα 
KVAP-026001000306FURNITURE WIRE HOLE 80MM BLACK 80mm  Black 
KVAP-026009800001FURNITURE WIRE HOLE 60MM BROWN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 60mm  Brown 
KVAP-026009800002FURNITURE WIRE HOLE 60MM WHITE (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 60mm  White 
KVAP-026009800003FURNITURE WIRE HOLE 60MM GREY (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 60mm  Grey 
KVAP-026009800005FURNITURE WIRE HOLE 80MM GREY 80mm  Grey 
KVAP-026009800007FURNITURE WIRE HOLE 60MM BLACK (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 60mm  Black 
KVAP-049960060061FURNITURE WIRE HOLE 60MM NICKEL 60mm  Nickel 
KVAP-049962080062FURNITURE WIRE HOLE 80MM NICKEL MATT 80mm  Nickel Matt 
Ιδανικό για τα ξύλινα πόδια καρεκλών και τραπεζιών


  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος 
KVAP-049439022000WOOL FELT NAIL GLIDE 22MM (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 22mm 
Ιδανικό για τα ξύλινα πόδια καρεκλών και τραπεζιών


  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος  Χρώμα 
KVAP-026080032270PLASTIC NAIL GLIDE 22MM BROWN 5mm  Brown 
KVAP-026080032271PLASTIC NAIL GLIDE 22MM WHITE 5mm  White 
Ιδανικό για τα ξύλινα πόδια καρεκλών και τραπεζιών


  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος 
KVAP-049183020061METAL NAIL GLIDE 183-20MM 20mm 

Suppliers