Προϊόντα
Περιλαμβάνει 1 καυστήρα & καταλύτη με 4 εξαρτήματα
Επίσης περιλαμβάνει σύρμα συγκόλλησης & σφουγγάρι

  Κωδικός Περιγραφή
TKEM-12000KITMICRO SOLDERING KIT - 12000KIT
Ιδανικό για συγκόλληση, πυρογραφία & για κοπή


  Κωδικός Περιγραφή
TKEM-12100KITMICRO SOLDERING KIT - 12100KIT
Με μειωτή οξυγώνου, βαλβίδα ελέγχου & γυαλιά προστασίας
Περιλαμβάνει βαλβίδες μη επιστροφής
Δεν συμπεριλαμβάνει φιάλες αερίων
  Κωδικός Περιγραφή
TKEM-555DNCOXYGEN / PROPANE / BUTANE WELDING SET

Suppliers