Προϊόντα
Για χημικά & χρώματα
Άσπρου χρώματος

  Κωδικός Περιγραφή
TDON-100-102112210211-22 ONE USE PAPER FUNNEL WHITE (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
Χρησιμοποιήσιμο σε 1-10L


  Κωδικός Περιγραφή
TDON-100-136001136001 FILTER HOLDERS USEABLE FROM 1-10LTR (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)

Suppliers

<