Προϊόντα
Ειδικά ρουλεμάν για αυτοκίνητα και μηχανήματα.


  Κωδικός Περιγραφή
B091-000010-RH1/7018 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B091-000030-RH1/HHRJ30C3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B091-000050-RHB17554 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B091-000070-RHBJ044 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B091-000095-RHDP2005 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B091-000096-RHDP2006 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B091-000190-RHN7354 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B091-000200-RHN8159 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B092-000030-RH1/LG30 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B092-000040-RH1/LG35 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B092-000050-RH1/LG41.5 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B092-000090-RH1/MG32 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B092-000110-RH1/XLDJT1.5/16 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B092-000137-RH2/LDJT42 (WAS 1/LDJT42) BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B092-000140-RH2/LG30 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B092-000160-RH3/LJT27 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B092-000170-RH2/LJT31.7+DP RHP (WAS 1/...) BEARIN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B092-000180-RH3/LJT31.7 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B092-000260-RH5/LG30 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B092-000290-RH9/LG30 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B092-000310-RH11/MJT17 RHP (WAS 10/...) BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B092-000340-RH14/LDJT40 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B092-000350-RH14/LJT1.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B092-000355-RH16/LJT1.1/4 RHP (NOW 2/LJT31.7+DP) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B092-000390-RH38/MJT25 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B092-000400-RH39/LJT25 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000010-RH1/83008SP RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000050-RH1/LJ26.9 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000060-RH1/LRJ26.9(1LRJ1.1/16)RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000097-RH1/MDJT25G RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000190-RH1/NUP309N RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000250-RH2/MJ28.5J RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000270-RH2/MMRJ27.5 RHP (WAS 1/M...) BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000280-RH2/MMRJB50G RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000370-RH4/AH83007 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000380-RH4/E83008RP RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000420-RH4/MDJT45 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000435-RH5/6306 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000460-RH5/MRJA30 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000473-RH5/XXLJT45 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000540-RH8/MDJT32.5 (WAS 6/. RHP) BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000560-RH8/MJ1N RHP BEARING (BULK PACK) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000570-RH10/KLNJ30C3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000690-RH21/MJ1 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000720-RH26/LJ7/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000740-RHB11618 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000745-RHB12395 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000760-RHB13698 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000770-RHB13699 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000780-RHB14397 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000840-RHL5764 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B093-000894-RHN9517A RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000030-RH1/HC83006SAF RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000065-RH1/LJT43 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000075-RH1/LLRJ50 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000080-RH1/LTR48.8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000120-RH2/LLRJ34.9 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000170-RH13/LJ1.3/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000240-RHB12600 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000260-RHB15839 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000280-RHB17697 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000285-RHB18844 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000290-RHBAC002 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000300-RHBAC003 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000310-RHBAC011 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000320-RHBAC018 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000330-RHBAC2029 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000340-RHH83010SF RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000360-RHL5041 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000380-RHL5738OR RHP (WAS L5738OUTER) 44.5MM (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000390-RHL5738COR RHP (WAS-L5738COUTER)(DISC (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000420-RHN9023A RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000430-RHN9042A RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B094-000460-RHN9374 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
SNR Ειδικά ρουλεμάν για αυτοκίνητα


  Κωδικός Περιγραφή
B095-000030-SN10R6304ANF386 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000070-SN6306ANF384 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000120-SN10N6206F111B SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000130-SN6206F294B SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000140-SN6206F320C SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000160-SN10N6207FO75E SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000190-SNFR10038 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000200-SNEC10059 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000210-SNAB10337-3 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000220-SNBR10408 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000240-SNFC10557VSO1 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000250-SNFC10558V SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000260-SNFC10592SO5 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000270-SNY44GB10679SO2 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000280-SNN10787 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000285-SNFC40858.S03 SNR WHEEL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000290-SN10Q30207A SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000360-SN10R320/32C SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000390-SN9661 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000410-SN9669SC SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000420-SN9943 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000430-SN9991 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000440-SNAB10058AO SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000460-SNAB10366AO SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000470-SNY44FB10394SO1 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000490-SNFB10395 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000500-SNY44GB10667 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000520-SNN10688 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000535-SNFR10319SO1 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000540-SNGB10800SO1 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000550-SNGB10840SO2 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000555-SN8527756 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000564-SNGB12163 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000567-SNAB12458.S01 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000570-SN138002.502 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B095-000633-SNRNU12044.SO1 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
CBF & FAG ειδικά ρουλεμάν για αυτοκίνητα


  Κωδικός Περιγραφή
B096-000210-CB506186 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000220-CB506187 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000230-CB506574 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000280-CB508220 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000320-CB509772 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000360-CB510091 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000390-CB510950 CBF [FPS245] BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000400-CB511015 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000460-CB511438 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000470-CB511443 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000480-CB511600 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000500-CB512123 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000510-CB512124 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000560-CB512677 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000560-FA512677 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000570-CB512678 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000580-CB512686B CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000600-CB515773 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000610-CB512775 (2064) CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000620-FA512786 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000640-CB512871 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000700-CB515338 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000710-FA515945 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000750-CB519891 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000760-CB519897 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-000840-CB528353 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-1730517305 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-500235A-FA500235A FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-507783-FA507783 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-508620B-FA508620B FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-509993-FA509993 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-522637-FA522637 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-526814-FA526814 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B096-537374-FA537374/30X58X16 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
  Κωδικός Περιγραφή
B099-000033-RH1/W1.3/16 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000035-RH1/W1.400 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000040-RH1/W1.631 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000080-RH1/W30Q25 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000140-RHW2.3/4=2 RHP BEARING (2/W2.3/4 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000170-RH2/W33Q25 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000180-RH2/W34.9 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000210-RH2/W41 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000220-RH3/W1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000270-RH3/W2.1/2ND RHP BEARING(W2.1/2ND=3) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000290-RH3/W3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000310-RH3/W34Q25 (1WF34) RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000320-RH3/W40 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000350-RH4/W1 RHP [1/W1 ] BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000440-RH5/W39 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000500-RH7/W5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000520-RH7/W1.5057 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000560-RH7/W65 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000590-RH8/W2.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000600-RH8/W30Q25 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000630-RH9/W30Q25 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000650-RHW2.3/4=11 RHP BEARING (11/W2.3/4) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000670-RH12/W2.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000675-RH12/W35 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000690-RH13/W1.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000700-RH13/W2.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000730-RH14/W1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000740-RH14/W2.1/16 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000760-RH14/W35 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000810-RH18/W1.300 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000840-RH21/W1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000855-RH22/W1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000900-RH24/W35 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000910-RH25/W1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000930-RH31/W2.1/2 RHP BEARING (W2.1/2=31) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000940-RH34/W1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000950-RH35/W1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B099-000960-RH48/W1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
  Κωδικός Περιγραφή
B119-000010-NT24TK308/2E NTN BEARING BRG007 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000025-NT2AH09-1.1/2 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000050-NT302/32 NTN WHEEL BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000080-NT32004XPX2V1 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000170-NT35TMK29/2E NTN BEARING BRG045/412 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000200-NT40TNK29/2E NTN BEARING BRG031 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000220-NT45TNK20/2E NTN BRG015 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000270-NT55TNK29/2E NTN BRG204 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000307-NT6205/26V16 NTN BEARING 26X52X15
B119-000310-NT6206BLUX/32C4/5AQ5 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000363-NT62/22C3 NTN BEARING
B119-000370-NT62/22NR NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000375-NT62/22LLU NTN BEARING
B119-000390-NT62/28C3 NTN BRG
B119-000415-NS62/28DDUCM NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000415-NT62/28LLUC3 NTN BRG
B119-000423-NS62/28NRC3 NSK BRG
B119-000423-NT62/28NRC3 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000440-NT62/32 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000443-NS62/32C3 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000443-NT62/32C3 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000490-NT6305/65 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000540-NT63202ZZ/2A NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000550-NT63203LLU/2A NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000555-NT63310LLU/2A NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000563-NT63/22C3 NTN BEARING
B119-000565-NT63/28C3 NTN BRG
B119-000566-NT63/28LLU NTN BRG
B119-000567-NT63/28LLUNX4C3 NTN BRG
B119-000570-NT63/28CNX5/25V1 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000575-NTTMB3/28X3NRC3 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000593-NT63/32C3 NTN BRG
B119-000603-NS63/32NRC3 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000605-NT63/32LLUNR NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000733-NTBL3/32NRC3 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000750-NS42KWD02AG3CA123 NSK
B119-000750-NTTU0812-5/L244 (4T-CR1-08A01CS11#01) NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000751-NT4T-CR1-08A02CS99#01 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000752-NTCR1-0822-LLCS1#07 BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000753-NTTU0807-1/L244 (=4T-CR1-0826) NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000754-NTCR1-0569CS83/5A NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000755-NTCR1-0868LLX2CS150/5E NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000758-NT4T-CR1-0988LLXCS#01 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000773-NTET-CR-0618STPX1 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000774-NT4T-CR-0574 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000790-NTET-CR1-0787LLCS9#03JP30X1 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000800-NTCR-0659 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000801-NSTF28KW04G5SA NSK BRG
B119-000803-NS28KW01-A-GA5SA NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000803-NTCR-0676PX2 NTN BRG (=28KW01 NSK) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000804-NTCR-0864 NTN BRG
B119-000805-NTCR-0889STPX1 NTN (=57410FT/LM29710)
B119-000815-NTDE0745LLCS32 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000820-NS35BWD01CCA38 NSK (=DE0763 NTN) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000820-NTDE0763CS46PX1/5A NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000821-NTDE0769CS46PX1/5A NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000823-NT2B-DE08A33CS38PX1 NTN 90369-38003
B119-000824-NTAU0907-7LXL/L588 (=DEO8A55LLCS38PX) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-0008243-NTAU0908-2LL/L260 NTN BRG (40210-2Y000) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-0008245-NTDE0829LLCS32PX1/5A NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000825-NTDE0871LLCS26PX1 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-0008256-NTAU0822-2LL/L588 NTN BRG (MR491449) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000826-NTAU0811-6LXL = 2B-DE08A48LLCS46PX1 N (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000827-NTDE0891CS32PX2/5A NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-0008275-NTDE0892CS43/L244 NTN 40210-50A00 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000829-NT2B-DE08A70LLXCS4#01 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000830-NT2TS2-DF08A18LLCS 02 27/L417 NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000835-NS30BD40T12VVCG21 NSK
B119-000835-NTDF0654LLUC4/5C (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000836-NS30BD40W1T12VVCG31 NSK (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000840-NTDF0526NRC3 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000842-NTDF0766LLUACS32/L283 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000847-NSB8-85T12DDNCXMC3E NSK BEARING
B119-0008486-NTFCR50-1-4/2E NTN BRG081 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-0008501-NTFCR50-17-9/2E NTN BRG469 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-0008505-NTFCR50-30-11/5K NTN BRG429/438/712 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-0008507-NTFCR50-46-1/2E (=FCR50-35-6/5K NTN)= BRG454 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000854-NTFCR54-50-1/2E NTN BRG208 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-0008571-NTFCR55-17-11/2E NTN BRG422 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-0008577-NTFCR38-1/2E NTN BRG409 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000858-NTHUB003-1 NTN BRG 42400-SB2-008 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-0008582-NTHUB008-54 NTN HUB BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-00085825-NTHUB008-72 NTN HUB BRG 42200-S04-0082 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-0008586-NTHUB081-45 NTN HUB BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-00085877-NTHUB083-65 NTN HUB BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000864-NTRA2ZZ/1K NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000870-NTRNH305B NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000885-NSB17-99T1XDDW8CM NSK (=SC0352LLUACS20
B119-000885-NTSC0352LLUACS20PX1/L106 NTN BRG
B119-0008855-NTSC0390CS24PX1/3A NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000886-NTSC04A16CS24PX1 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-00088605-NTSC04A47CS24PX1 NTN BEARING
B119-00088607-NTSC04A47CS29PX1 NTN BEARING
B119-000886071-NTSC04A47CS32PX1 NTN BEARING
B119-00088608-NTSC04A50CS24PX1 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-00088609-NTSC04A73C3 NTN BEARING
B119-0008862-NTTM-SC05A61V1 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-00088625-NTSC05A97CS35PX1 NTN BEARING
B119-0008863-NTSC04B19CS31PX2/2#01 NTN BEARING
B119-00088645-NT3TM-SC06B97NC3 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-0008865-NTSC0555LU/L009 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-0008867-NT3TM-SC05B97 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-0008869-NTTM-SC0275LLX3V63 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000900-NTSF1412/2E NTN BRG056 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000912-VAZA-38BWD12CA145 NSK 90363-38011
B119-000915-NTSF0499 NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000920-NTSF0610/4E NTN BRG022 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000925-NTSF0618/2E NTN BRG001 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000950-NTSF0724/2E NTN (=BRG003/024) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000975-NSTK40-14AU3 NSK (= SF0815/2E NTN) BRG005 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-000975-NTSF0815/2E NTN BRG005 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-001010-NTSF0823/2E NTN BRG002 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-001030-NTSF0845/2E NTN BRG057/216/373 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-001040-NTSF0914/2E NTN [=RHP4/W45]BRG205/018 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-001050-NTSL04-5010NR NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-001060-NSTK80-1AU3 NSK (=SF1607/2E NTN) BRG074 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-001060-NTSF1607/2E NTN BRG074 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-001105-NTTMB303LLB/15V69 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-001120-NT2J-SC03A57LLVACS#03=TM-62304LLUA/17
B119-001275-NTJPU50-16+JF442 NTN TENS.13070-24B00 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-001312-NTJPU60-260+JF129 NTN TENS.MD030605 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-001344-NTJPU60-406+JF607 NTN MD325568 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-001500-NT2TS2-DF0719LLX2#01- WAS 2TS2-DF0718LLBCS#01 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-001505-NS40BD219T12DDUCG21 NSK = DF0865LL (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-001505-NT2TS2-DF0865LLBCS#01(ACB40X62X24) NTN - SNR
B119-001510-NS35BD219T12DDUCG21 NSK = 2TS2-DF0719LLX2
B119-001515-NSEP35BD4820T1XDDUM-01 MA8L5
B119-001525-NT2TS2-DF0882LLBCS#01 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-001605-NTSX0590LUN NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-001610-NTSX05A87NCS30 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B119-001650-NTSF06A24 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000070-NS30304AC NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000130-NS30307CN NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000140-NS303/22CN NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000220-NS32206CN NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000320-NS32309C NSK BRG (=HR32309C) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000340-NS32KB02 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000345-NS30BD219T12DDWAXCG-01 NSK BRG
B120-000350-NS30BD5222T1XDDUCG01 NSK BRG
B120-000360-NS32BD45-A-1T12DDUCG21 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000362-NS32BD4718T12DDUKCG26 NSK BRG
B120-000365-NS35BD5020T12DDUCG21 NSK BRG
B120-000370-NS35BD5220AT1XDDUM3C01 NSK BRG
B120-000371-NS35BD6224-A-T12DDUC01 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000372-NS35BD5222T1XDDUM2CG01 NSK BRG
B120-000376-NSZA-28BWD05ACA30SA NSK BEARING
B120-000380-NS36BWD01BCA60 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000382-NS36BWD04CA59 NSK BRG 09267-36002 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000383-NS35BWD06ACA125 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-0003838-NSZA-35BWD07ACA108SA01 NSK 90369-35029
B120-000384-NSZA-35BWD07CA123 NSK BRG
B120-00038433-NS/HO/38BWD15A-JB-5C01 40210-50Y00
B120-00038435-NS/HO/42BWD06-JB-5CA01 NSK
B120-0003844-NS38BWD01A1-A-CA14703NSK 90369-38003 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-0003845-NS38BWD09ACA120 "SA" NSK BRG
B120-0003847-NSZA-38BWD22CA96 NSK BRG
B120-0003848-NS38BWD24CA78SA NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-00038485-NSZA-38BWD26E1CA6-02 NSK BRG
B120-0003849-NS40BW06CG50 ELBC RA1S5 NSK WH.BRG
B120-000385-NS40BWD06D-JB-5CA10 (40X74X40)NSK BRG
B120-000386-NS40BWD07ACA85SA NSK = MB303865
B120-0003862-NS40KW01 NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-0003865-NS40BWD12CA88 NSK
B120-000387-NS43BWD06BCA133 NSK 90369-43008 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000389-NS45BWD07BCA78SA NSK BRG
B120-000390-NSZA-28BWK12-Y-2CP4 NSK BRG 42409-19015
B120-000403-NS47TKB2901B NSK BRG725 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000412-NS48TKA3210 UN35 NSK BRG375 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-0004153-NSZA-48TKB3302A NSK = BRG410/461/462 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000435-NS58TKA3702 UN35 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000445-NS60TKB3506R NSK BRG = BRG711/365 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000490-NSB8-79T12BDDNCX1MC-01 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000495-NSB10-46T12DDNCXCG1-01 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000500-NSB10-50T12DDNCXG1-01 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000510-NSB15-69T12DDWNCXCM NSK BRG
B120-000512-NSB15-70AT1XGRZZ1C4 NSK BRG
B120-000515-NSB15-86AT1XDDG3W-G01 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000518-NSB16-8BC4 NSK BRG
B120-000519-NSB17-107T1XXDG3-CG-01 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-0005193-NSB17-126DDWC3E NSK 17X62X17.6 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000520-NSB20-122C3 NSK BRG
B120-000533-NSB22-19C3 NSK BRG
B120-000534-NSB22-27C3 NSK BRG
B120-000550-NSB25-83C3 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000640-NSB35-53AAC4 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000663-NSB30-141C4 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000665-NSBD25-9T12C3 NSK BRG
B120-000670-NSR139A NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000680-NSR20-4 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000710-NSR32-10 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000720-NSR32-4B NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000740-NSR34Z-11N NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B120-000930-NSTK45-15U3 NSK BRG (90363-45001/2)/ME600198 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B124-000010-NT88506-2RS NTN BEARING
B124-000020-NT88507/2A NTN BEARING
B124-000020-RHLJ35FF RHP (=88507-2RS) BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B124-000030-NT88508-2RS NTN BEARING
B124-000040-NT88509-2RS NTN BEARING
B124-000050-NT88510-2RS NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B124-000060-FA500928B [88128-2RS] FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B124-000100-NT87016 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B126-52TB0539B01ZA-52TB0539B01 NSK TENS. 14510-P08-004 / 14510-P08-003
B126-52TB2803-B0152TB2803B01 NSK TENS. FE1H-12-700 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B126-56TB0604B0156TB0604B01 NSK TENS. 14510-MT3-003 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B126-60TB039B09ZA-60TB039B09 NSK TENS. (MD050135)
B126-60TB0618B0160TB0618B01 NSK TENS. 8-94123-972-0 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B126-67TB0805B0167TB0805B01 NSK TENS. 8-94382-214-0
B126-78TKC540178TKC5401 NSK CLUTCH BRG 926 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B127-R140.34R140.34 SNR WHEEL BEARING KIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)

Suppliers

<