Προϊόντα
Ειδικά ρουλεμάν για αυτοκίνητα και μηχανήματα.


  Κωδικός ΠεριγραφήΤιμή (με Φ.Π.Α.) 
1098251/7018 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 151.01 €  
1098271/HHRJ30C3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 96.87 €  
109828B17554 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 84.85 €  
109829BJ044 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 269.77 €  
109833DP2005 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 4.76 €  
109834DP2006 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 4.76 €  
109835N7354 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 20.53 €  
109836N8159 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 70.39 €  
1098401/LG30 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 37.13 €  
1098411/LG35 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 42.54 €  
1098421/LG41.5 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 50.28 €  
1098431/MG32 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 57.30 €  
1098441/XLDJT1.5/16 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 72.47 €  
1098452/LDJT42 (WAS 1/LDJT42) BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 74.26 €  
1098462/LG30 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 37.13 €  
1098483/LJT27 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 22.85 €  
1098492/LJT31.7+DP RHP (WAS 1/...) BEARIN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 18.56 €  
1098503/LJT31.7 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 18.56 €  
1098525/LG30 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 42.13 €  
1098539/LG30 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 35.10 €  
10985511/MJT17 RHP (WAS 10/...) BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 35.70 €  
10985714/LDJT40 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 67.12 €  
10985814/LJT1.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 41.41 €  
10986016/LJT1.1/4 RHP (NOW 2/LJT31.7+DP) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 20.71 €  
10986338/MJT25 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 39.15 €  
10986439/LJT25 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 35.58 €  
1098671/83008SP RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 69.97 €  
1098681/LJ26.9 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 31.42 €  
1098691/LRJ26.9(1LRJ1.1/16)RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 41.41 €  
1098711/MDJT25G RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 45.70 €  
1098731/NUP309N RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 132.74 €  
1098742/MJ28.5J RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 62.83 €  
1098752/MMRJ27.5 RHP (WAS 1/M...) BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 17.14 €  
1098762/MMRJB50G RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 136.67 €  
1098794/AH83007 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 109.90 €  
1098804/E83008RP RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 151.96 €  
1098814/MDJT45 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 236.16 €  
1098825/6306 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 43.02 €  
1098835/MRJA30 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 112.69 €  
1098845/XXLJT45 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 31.42 €  
1098858/MDJT32.5 (WAS 6/. RHP) BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 133.16 €  
1098868/MJ1N RHP BEARING (BULK PACK) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 34.15 €  
10988710/KLNJ30C3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 42.13 €  
10988921/MJ1 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 37.13 €  
10989026/LJ7/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 18.33 €  
109891B11618 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 94.72 €  
109892B12395 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 55.45 €  
109893B13698 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 111.50 €  
109894B13699 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 69.56 €  
109895B14397 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 84.19 €  
109896L5764 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 49.86 €  
109897N9517A RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 18.56 €  
1098981/HC83006SAF RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 41.95 €  
1099001/LJT43 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 20.77 €  
1099011/LLRJ50 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 41.53 €  
1099021/LTR48.8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 74.26 €  
1099032/LLRJ34.9 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 127.21 €  
10990613/LJ1.3/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 23.20 €  
109908B12600 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 75.98 €  
109909B15839 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 12.38 €  
109910B17697 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 13.57 €  
109911B18844 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 59.14 €  
109912BAC002 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 21.66 €  
109913BAC003 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 18.33 €  
109914BAC011 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 18.33 €  
109915BAC018 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 18.33 €  
109916BAC2029 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 18.33 €  
109917H83010SF RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 109.36 €  
109919L5041 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 102.64 €  
109921L5738OR RHP (WAS L5738OUTER) 44.5MM (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 20.47 €  
109922L5738COR RHP (WAS-L5738COUTER)(DISC (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 29.27 €  
109923N9023A RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 19.99 €  
109924N9042A RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 25.70 €  
109925N9374 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 13.39 €  
SNR Ειδικά ρουλεμάν για αυτοκίνητα


  Κωδικός ΠεριγραφήΤιμή (με Φ.Π.Α.) 
10992710R6304ANF386 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 19.75 €  
1099286306ANF384 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 21.00 €  
10993110N6206F111B SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 19.34 €  
1099326206F294B SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 19.34 €  
1099336206F320C SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 20.82 €  
10993510N6207FO75E SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 32.96 €  
109937FR10038 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 114.06 €  
109938EC10059 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 34.27 €  
109939AB10337-3 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 30.70 €  
109940BR10408 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 83.18 €  
109941FC10557VSO1 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 140.00 €  
109942FC10558V SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 134.11 €  
109943FC10592SO5 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 194.68 €  
109945Y44GB10679SO2 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 42.48 €  
109946N10787 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 74.26 €  
109947FC40858.S03 SNR WHEEL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 80.44 €  
10994810Q30207A SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 30.46 €  
10994910R320/32C SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 20.82 €  
1099509661 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 22.31 €  
1099519669SC SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 43.32 €  
1099529943 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 20.82 €  
1099539991 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 47.48 €  
109954AB10058AO SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 50.93 €  
109955AB10366AO SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 30.46 €  
109956Y44FB10394SO1 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 52.60 €  
109957FB10395 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 44.51 €  
109958Y44GB10667 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 62.36 €  
109959N10688 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 39.15 €  
109961FR10319SO1 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 29.10 €  
109962GB10800SO1 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 65.69 €  
109963GB10840SO2 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 57.95 €  
1099648527756 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 98.29 €  
109966GB12163 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 81.87 €  
109967AB12458.S01 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 104.01 €  
109969138002.502 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 54.98 €  
109970RNU12044.SO1 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 39.98 €  
CBF & FAG ειδικά ρουλεμάν για αυτοκίνητα


  Κωδικός ΠεριγραφήΤιμή (με Φ.Π.Α.) 
109971506186 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 13.39 €  
109972506187 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 14.76 €  
109973506574 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 24.75 €  
109975508220 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 6.43 €  
109976509772 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 15.35 €  
109977510091 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 39.03 €  
109978510950 CBF [FPS245] BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 13.57 €  
109979511015 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 19.87 €  
109982511438 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 17.61 €  
109983511443 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 32.96 €  
109984511600 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 38.56 €  
109985512123 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 14.99 €  
109986512124 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 33.56 €  
109988512677 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 10.59 €  
109989512677 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 11.66 €  
109990512678 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 12.97 €  
109991512686B CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 6.19 €  
109992515773 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 11.54 €  
109993512775 (2064) CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 14.76 €  
109994512786 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 16.90 €  
109995512871 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 37.13 €  
109996515338 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 17.02 €  
109997515945 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 14.58 €  
109999519891 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 30.46 €  
110000519897 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 22.13 €  
110002528353 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 16.90 €  
11000417305 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 16.30 €  
110005500235A FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 27.01 €  
110006507783 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 27.01 €  
110007508620B FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 20.47 €  
110008509993 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 20.47 €  
110009522637 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 13.92 €  
110010526814 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 13.92 €  
110011537374/30X58X16 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 13.92 €  
  Κωδικός ΠεριγραφήΤιμή (με Φ.Π.Α.) 
1100211/W1.3/16 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 21.66 €  
1100221/W1.400 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 21.66 €  
1100231/W1.631 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 37.72 €  
1100261/W30Q25 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 28.14 €  
110027W2.3/4=2 RHP BEARING (2/W2.3/4 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 68.54 €  
1100282/W33Q25 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 34.99 €  
1100292/W34.9 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 47.36 €  
1100312/W41 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 29.57 €  
1100323/W1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 26.89 €  
1100343/W2.1/2ND RHP BEARING(W2.1/2ND=3) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 79.49 €  
1100353/W3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 118.76 €  
1100363/W34Q25 (1WF34) RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 35.34 €  
1100373/W40 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 18.33 €  
1100394/W1 RHP [1/W1 ] BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 30.46 €  
1100415/W39 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 57.60 €  
1100437/W5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 26.66 €  
1100447/W1.5057 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 31.65 €  
1100457/W65 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 98.53 €  
1100468/W2.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 94.96 €  
1100478/W30Q25 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 45.10 €  
1100489/W30Q25 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 40.94 €  
110049W2.3/4=11 RHP BEARING (11/W2.3/4) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 74.73 €  
11005012/W2.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 86.27 €  
11005112/W35 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 32.61 €  
11005313/W1.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 56.41 €  
11005413/W2.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 118.29 €  
11005614/W1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 25.53 €  
11005714/W2.1/16 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 46.05 €  
11005814/W35 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 42.66 €  
11006118/W1.300 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 34.27 €  
11006221/W1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 55.69 €  
11006322/W1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 48.31 €  
11006424/W35 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 29.99 €  
11006525/W1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 31.77 €  
11006631/W2.1/2 RHP BEARING (W2.1/2=31) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 68.54 €  
11006834/W1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 35.58 €  
11007035/W1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 36.65 €  
11007148/W1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 16.30 €  
  Κωδικός ΠεριγραφήΤιμή (με Φ.Π.Α.) 
11216324TK308/2E NTN BEARING BRG007 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 18.92 €  
1121642AH09-1.1/2 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 56.17 €  
112166302/32 NTN WHEEL BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 23.09 €  
11216832004XPX2V1 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 20.94 €  
11216935TMK29/2E NTN BEARING BRG045/412 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 11.72 €  
11217440TNK29/2E NTN BEARING BRG031 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 15.35 €  
11217845TNK20/2E NTN BRG015 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 23.09 €  
11218155TNK29/2E NTN BRG204 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 29.99 €  
1121856205/26V16 NTN BEARING 26X52X15 15.01 €  
1121866206BLUX/32C4/5AQ5 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 15.71 €  
11219062/22C3 NTN BEARING 11.60 €  
11219162/22NR NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 11.84 €  
11219262/22LLU NTN BEARING 11.78 €  
11219462/28C3 NTN BRG 14.04 €  
11219762/28DDUCM NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 11.42 €  
11219862/28LLUC3 NTN BRG 17.79 €  
11220062/28NRC3 NSK BRG 12.61 €  
11220362/32 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 22.13 €  
11220462/32C3 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 16.90 €  
11220562/32C3 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 22.13 €  
1122086305/65 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 15.23 €  
11221163202ZZ/2A NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 17.14 €  
11221263203LLU/2A NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 18.92 €  
11221363310LLU/2A NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 106.86 €  
11221563/22C3 NTN BEARING 21.24 €  
11221763/28C3 NTN BRG 21.06 €  
11221863/28LLU NTN BRG 21.66 €  
11221963/28LLUNX4C3 NTN BRG 32.61 €  
11222063/28CNX5/25V1 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 24.75 €  
112221TMB3/28X3NRC3 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 28.86 €  
11222463/32C3 NTN BRG 24.75 €  
11222663/32NRC3 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 19.93 €  
11222863/32LLUNR NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 43.32 €  
112230BL3/32NRC3 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 31.48 €  
11223142KWD02AG3CA123 NSK 46.65 €  
112232TU0812-5/L244 (4T-CR1-08A01CS11#01) NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 49.74 €  
1122334T-CR1-08A02CS99#01 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 49.50 €  
112234CR1-0822-LLCS1#07 BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 44.27 €  
112235TU0807-1/L244 (=4T-CR1-0826) NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 64.02 €  
112236CR1-0569CS83/5A NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 42.72 €  
112237CR1-0868LLX2CS150/5E NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 44.27 €  
1122384T-CR1-0988LLXCS#01 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 100.67 €  
112241ET-CR-0618STPX1 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 16.90 €  
1122424T-CR-0574 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 14.76 €  
112247ET-CR1-0787LLCS9#03JP30X1 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 47.42 €  
112249CR-0659 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 23.09 €  
112250TF28KW04G5SA NSK BRG 13.57 €  
11225228KW01-A-GA5SA NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 14.82 €  
112253CR-0676PX2 NTN BRG (=28KW01 NSK) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 15.35 €  
112255CR-0864 NTN BRG 34.63 €  
112259CR-0889STPX1 NTN (=57410FT/LM29710) 26.06 €  
112262DE0745LLCS32 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 40.70 €  
11226435BWD01CCA38 NSK (=DE0763 NTN) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 33.14 €  
112265DE0763CS46PX1/5A NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 42.36 €  
112266DE0769CS46PX1/5A NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 38.91 €  
1122682B-DE08A33CS38PX1 NTN 90369-38003 44.80 €  
112269AU0907-7LXL/L588 (=DEO8A55LLCS38PX) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 50.93 €  
112270AU0908-2LL/L260 NTN BRG (40210-2Y000) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 49.03 €  
112271DE0829LLCS32PX1/5A NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 46.89 €  
112272DE0871LLCS26PX1 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 49.50 €  
112274AU0822-2LL/L588 NTN BRG (MR491449) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 68.84 €  
112277AU0811-6LXL = 2B-DE08A48LLCS46PX1 N (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 46.23 €  
112278DE0891CS32PX2/5A NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 45.10 €  
112279DE0892CS43/L244 NTN 40210-50A00 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 61.40 €  
1122822B-DE08A70LLXCS4#01 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 79.02 €  
1122842TS2-DF08A18LLCS 02 27/L417 NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 65.45 €  
11228530BD40T12VVCG21 NSK 15.23 €  
112286DF0654LLUC4/5C (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 22.43 €  
11228730BD40W1T12VVCG31 NSK (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 16.90 €  
112289DF0526NRC3 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 21.90 €  
112290DF0766LLUACS32/L283 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 35.52 €  
112292B8-85T12DDNCXMC3E NSK BEARING 8.03 €  
112303FCR50-1-4/2E NTN BRG081 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 29.51 €  
112305FCR50-17-9/2E NTN BRG469 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 29.51 €  
112306FCR50-30-11/5K NTN BRG429/438/712 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 33.80 €  
112308FCR50-46-1/2E (=FCR50-35-6/5K NTN)= BRG454 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 27.13 €  
112314FCR54-50-1/2E NTN BRG208 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 44.74 €  
112324FCR55-17-11/2E NTN BRG422 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 26.72 €  
112330FCR38-1/2E NTN BRG409 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 23.56 €  
112336HUB003-1 NTN BRG 42400-SB2-008 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 78.30 €  
112340HUB008-54 NTN HUB BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 86.39 €  
112341HUB008-72 NTN HUB BRG 42200-S04-0082 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 56.41 €  
112351HUB081-45 NTN HUB BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 80.68 €  
112354HUB083-65 NTN HUB BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 57.60 €  
112364RA2ZZ/1K NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 10.00 €  
112365RNH305B NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 15.35 €  
112370B17-99T1XDDW8CM NSK (=SC0352LLUACS20 14.58 €  
112371SC0352LLUACS20PX1/L106 NTN BRG 38.56 €  
112372SC0390CS24PX1/3A NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 12.91 €  
112374SC04A16CS24PX1 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 21.18 €  
112375SC04A47CS24PX1 NTN BEARING 17.67 €  
112376SC04A47CS29PX1 NTN BEARING 18.62 €  
112377SC04A47CS32PX1 NTN BEARING 18.62 €  
112378SC04A50CS24PX1 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 18.98 €  
112379SC04A73C3 NTN BEARING 29.45 €  
112382TM-SC05A61V1 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 42.24 €  
112383SC05A97CS35PX1 NTN BEARING 33.80 €  
112384SC04B19CS31PX2/2#01 NTN BEARING 33.08 €  
112386SC0555LU/L009 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 13.74 €  
1123883TM-SC05B97 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 39.27 €  
112390TM-SC0275LLX3V63 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 21.06 €  
112399SF1412/2E NTN BRG056 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 62.89 €  
112404ZA-38BWD12CA145 NSK 90363-38011 26.89 €  
112405SF0499 NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 34.09 €  
112406SF0610/4E NTN BRG022 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 13.45 €  
112407SF0618/2E NTN BRG001 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 15.77 €  
112410SF0724/2E NTN (=BRG003/024) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 18.39 €  
112414TK40-14AU3 NSK (= SF0815/2E NTN) BRG005 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 20.41 €  
112415SF0815/2E NTN BRG005 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 17.67 €  
112420SF0823/2E NTN BRG002 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 18.68 €  
112421SF0845/2E NTN BRG057/216/373 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 23.03 €  
112424SF0914/2E NTN [=RHP4/W45]BRG205/018 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 21.18 €  
112428SL04-5010NR NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 125.66 €  
112431TK80-1AU3 NSK (=SF1607/2E NTN) BRG074 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 53.73 €  
112432SF1607/2E NTN BRG074 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 71.16 €  
112434TMB303LLB/15V69 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 18.80 €  
1124352J-SC03A57LLVACS#03=TM-62304LLUA/17 30.70 €  
112489JPU50-16+JF442 NTN TENS.13070-24B00 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 33.20 €  
112502JPU60-260+JF129 NTN TENS.MD030605 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 15.35 €  
112511JPU60-406+JF607 NTN MD325568 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 31.42 €  
1125302TS2-DF0719LLX2#01- WAS 2TS2-DF0718LLBCS#01 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 41.53 €  
11253240BD219T12DDUCG21 NSK = DF0865LL (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 17.20 €  
1125332TS2-DF0865LLBCS#01(ACB40X62X24) NTN - SNR 28.38 €  
11253435BD219T12DDUCG21 NSK = 2TS2-DF0719LLX2 10.53 €  
112536EP35BD4820T1XDDUM-01 MA8L5 13.86 €  
1125412TS2-DF0882LLBCS#01 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 34.33 €  
112547SX0590LUN NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 23.09 €  
112548SX05A87NCS30 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 12.91 €  
112549SF06A24 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 55.00 €  
11256530304AC NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 21.24 €  
11256830307CN NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 20.47 €  
112569303/22CN NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 17.14 €  
11257232206CN NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 18.56 €  
11257632309C NSK BRG (=HR32309C) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 64.80 €  
11257732KB02 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 20.77 €  
11257830BD219T12DDWAXCG-01 NSK BRG 16.78 €  
11258130BD5222T1XDDUCG01 NSK BRG 14.10 €  
11258332BD45-A-1T12DDUCG21 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 13.33 €  
11258432BD4718T12DDUKCG26 NSK BRG 15.41 €  
11258635BD5020T12DDUCG21 NSK BRG 12.91 €  
11258735BD5220AT1XDDUM3C01 NSK BRG 12.97 €  
11258835BD6224-A-T12DDUC01 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 49.74 €  
11258935BD5222T1XDDUM2CG01 NSK BRG 13.80 €  
112592ZA-28BWD05ACA30SA NSK BEARING 50.99 €  
11259536BWD01BCA60 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 23.50 €  
11259636BWD04CA59 NSK BRG 09267-36002 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 31.95 €  
11259735BWD06ACA125 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 27.91 €  
112600ZA-35BWD07ACA108SA01 NSK 90369-35029 31.95 €  
112601ZA-35BWD07CA123 NSK BRG 31.18 €  
112604/HO/38BWD15A-JB-5C01 40210-50Y00 34.81 €  
112606/HO/42BWD06-JB-5CA01 NSK 35.40 €  
11260738BWD01A1-A-CA14703NSK 90369-38003 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 28.74 €  
11260838BWD09ACA120 "SA" NSK BRG 29.04 €  
112609ZA-38BWD22CA96 NSK BRG 48.55 €  
11261038BWD24CA78SA NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 43.32 €  
112611ZA-38BWD26E1CA6-02 NSK BRG 37.37 €  
11261240BW06CG50 ELBC RA1S5 NSK WH.BRG 35.52 €  
11261340BWD06D-JB-5CA10 (40X74X40)NSK BRG 37.13 €  
11261440BWD07ACA85SA NSK = MB303865 37.90 €  
11261540KW01 NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 37.60 €  
11261640BWD12CA88 NSK 36.08 €  
11261743BWD06BCA133 NSK 90369-43008 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 54.32 €  
11262145BWD07BCA78SA NSK BRG 35.46 €  
112622ZA-28BWK12-Y-2CP4 NSK BRG 42409-19015 67.65 €  
11263047TKB2901B NSK BRG725 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 24.75 €  
11263448TKA3210 UN35 NSK BRG375 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 28.80 €  
112639ZA-48TKB3302A NSK = BRG410/461/462 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 31.42 €  
11265058TKA3702 UN35 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 21.24 €  
11265660TKB3506R NSK BRG = BRG711/365 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 39.75 €  
112662B8-79T12BDDNCX1MC-01 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 8.15 €  
112663B10-46T12DDNCXCG1-01 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 11.60 €  
112664B10-50T12DDNCXG1-01 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 6.72 €  
112666B15-69T12DDWNCXCM NSK BRG 5.83 €  
112667B15-70AT1XGRZZ1C4 NSK BRG 5.89 €  
112669B15-86AT1XDDG3W-G01 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 9.16 €  
112670B16-8BC4 NSK BRG 10.59 €  
112671B17-107T1XXDG3-CG-01 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 22.13 €  
112674B17-126DDWC3E NSK 17X62X17.6 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 23.68 €  
112676B20-122C3 NSK BRG 17.61 €  
112677B22-19C3 NSK BRG 12.38 €  
112678B22-27C3 NSK BRG 9.34 €  
112682B25-83C3 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 14.16 €  
112688B35-53AAC4 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 23.56 €  
112691B30-141C4 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 64.80 €  
112692BD25-9T12C3 NSK BRG 16.06 €  
112693R139A NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 64.74 €  
112694R20-4 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 14.76 €  
112695R32-10 NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 31.18 €  
112696R32-4B NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 24.34 €  
112697R34Z-11N NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 35.22 €  
112704TK45-15U3 NSK BRG (90363-45001/2)/ME600198 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 26.00 €  
11285288506-2RS NTN BEARING 35.16 €  
11285688507/2A NTN BEARING 36.18 €  
112857LJ35FF RHP (=88507-2RS) BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 44.74 €  
11285988508-2RS NTN BEARING 39.03 €  
11286288509-2RS NTN BEARING 40.70 €  
11286388510-2RS NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 44.33 €  
112864500928B [88128-2RS] FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 47.12 €  
11286687016 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 22.49 €  
112896ZA-52TB0539B01 NSK TENS. 14510-P08-004 / 14510-P08-003 26.06 €  
11289852TB2803B01 NSK TENS. FE1H-12-700 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 17.49 €  
11290456TB0604B01 NSK TENS. 14510-MT3-003 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 23.32 €  
112917ZA-60TB039B09 NSK TENS. (MD050135) 27.31 €  
11292160TB0618B01 NSK TENS. 8-94123-972-0 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 23.56 €  
11295267TB0805B01 NSK TENS. 8-94382-214-0 31.36 €  
11295878TKC5401 NSK CLUTCH BRG 926 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 38.26 €  
152787R140.34 SNR WHEEL BEARING KIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 29.51 €  

Suppliers