Προϊόντα
  Κωδικός Περιγραφή
B106-000506-NTSN506 PLUMMER BLOCKS NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-000507-INSN507 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX
B106-000508-INSN508 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX
B106-000509-INSN509 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX
B106-000510-INSN510 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX
B106-000511-INSN511 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX
B106-000512-INSN512 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX
B106-000513-INSN513 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX
B106-000515-INSN515 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX
B106-000516-INSN516 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX
B106-000517-INSN517 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX
B106-000517-NSSN517+FS NSK PLUMMER BLOCKS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-000518-INSN518 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX
B106-000520-INSN520 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX
B106-000522-INSN522 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX
B106-000524-INSN524 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX
B106-000526-INSN526 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-000528-INSN528 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX
B106-000530-INSN530 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX
B106-000532-INSN532 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-000613-INSN613 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX
B106-062070-INFR 62/7 FIXING RINGS (506)
B106-072080-INFR 72/8 FIXING RINGS (507) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-072100-INFR 72/10 FIXING RINGS (507)
B106-080075-INFR 80/7.5 FIXING RINGS (508) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-080100-INFR 80/10 FIXING RINGS (508) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-085060-INFR 85/6 FIXING RINGS (509)
B106-085080-INFR 85/8 FIXING RINGS (509)
B106-090065-INFR 90/6.5 FIXING RINGS (510)
B106-090100-INFR 90/10 FIXING RINGS (510)
B106-100060-INFR 100/6 FIXING RINGS (511)
B106-100080-INFR 100/8 FIXING RINGS (511)
B106-110080-INFR 110/8 FIXING RINGS (512)
B106-110100-INFR 110/10 FIXING RINGS (512)
B106-120100-INFR 120/10 FIXING RINGS (513)
B106-120120-INFR 120/12 FIXING RINGS (513)
B106-130080-INFR 130/8 FIXING RINGS (515)
B106-130100-INFR 130/10 FIXING RINGS (515)
B106-140085-INFR 140/8.5 FIXING RINGS (516) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-140100-INFR 140/10 FIXING RINGS (516)
B106-150090-INFR 150/9 FIXING RINGS (517) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-150100-INFR 150/10 FIXING RINGS (517)
B106-160100-INFR 160/10 FIXING RINGS (518) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-160112-INFR 160/11.2 FIXING RINGS (518)
B106-170050-SNBA.170X5 (=FR 170/5 RINGS (SNU616) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-170100-INFR 170/10 FIXING RINGS (519) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-180005-SNBA 180X5 FIXING RINGS (SNU520/617) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-180100-NSFR 180/10 FIXING RINGS (520/617)
B106-180121-INFR 180/12.1 FIXING RINGS (520) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-200100-INFR 200/10 FIXING RINGS (522) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-200135-INFR 200/13.5 FIXING RINGS (522)
B106-215140-INFR 215/14 FIXING RINGS (524)
B106-230130-INFR 230/13 FIXING RINGS (526,226)
B106-250150-INFR 250/15 FIXING RING (528)
B106-270160-INFR 270/16 FIXING RING (530)
B106-280100-NTSR 280X10 FIXING RING (S3036K) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-290170-INFR 290/17 FIXING RINGS (532)
B106-511609-INSNU511-609 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX
B106-513611-INSNU513-611 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-518615-INSNU518-615 PLUMMER BLOCKS INSUREMIX (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-519616-SNSNU519/616 PLUMMER BLOCKS SNR (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-FS0606FELT STRIP 6X6MM FOR SN507-SN510
B106-FS0609FELT STRIP 8X8MM FOR SN511-SN515
B106-FS0810FELT STRIP 10X10MM FOR SN516-SN520
B106-FS1012FELT STRIP 10X12MM FOR SN522-SN526
B106-FS1214FELT STRIP 12X14MM FOR SN528-SN530
B106-JTU519-SNJT.U.519 SEALS SNR (SNU519/616) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B106-JTU616-SNJT.U.616 SEALS SNR (SNU519/616) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
  Κωδικός Περιγραφή
B107-000020-INH206 SLEEVES INS
B107-000030-INH207 SLEEVES INS
B107-000040-INH208 SLEEVES INS
B107-000050-INH209 SLEEVES INS
B107-000060-INH210 SLEEVES INS
B107-000070-INH211 SLEEVES INS
B107-000080-INH212 SLEEVES INS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B107-000080-NTH212 SLEEVES NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B107-000090-INH213 SLEEVES INS
B107-000100-INH215 SLEEVES INS
B107-000110-INH216 SLEEVES INS
B107-000120-FAH217 SLEEVES FAG-EUR. (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B107-000120-INH217 SLEEVES INS
B107-000120-NTH217 SLEEVES NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B107-000130-INH218 SLEEVES INS
B107-000150-INH220 SLEEVES INS
B107-000160-INH222 SLEEVES INS
B108-000020-FAHE206 SLEEVES FAG-EUR. (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B108-000020-INHE206 SLEEVES INS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B108-000020-NTHE206 SLEEVES NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B108-000040-INHE208 SLEEVES INS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B108-000050-INHE209 SLEEVES INS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B108-000051-NTHS209 SLEEVES NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B108-000060-NTHE210 SLEEVES NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B108-000070-INHE211 SLEEVES INS
B108-000090-INHE213 SLEEVES INS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B108-000100-INHE215 SLEEVES INS
B108-000110-FAHE216 SLEEVES FAG-EUR. (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B108-000110-INHE216 SLEEVES INS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B108-000120-INHE217 SLEEVES INS
B109-000020-INH306 SLEEVES INS
B109-000030-INH307 SLEEVES INS
B109-000040-NTH308 SLEEVES NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B109-000050-INH309 SLEEVES INS
B109-000060-INH310 SLEEVES INS
B109-000060-NTH310 SLEEVES NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B109-000070-INH311 SLEEVES INS
B109-000080-INH312 SLEEVES INS
B109-000090-INH313 SLEEVES INS
B109-000110-INH315 SLEEVES INS
B109-000120-INH316 SLEEVES INS
B109-000130-INH317 SLEEVES INS
B109-000140-INH318 SLEEVES INS
B109-000150-INH319 SLEEVES INS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B109-000160-INH320 SLEEVES INS
B109-000170-INH322 SLEEVES INS
B110-000040-NTHE308 SLEEVES NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B110-000050-INHE309 SLEEVES INS
B110-000060-INHE310 SLEEVES INS
B110-000060-NTHE310 SLEEVES NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B110-000070-INHE311 SLEEVES INS
B110-000090-INHE313 SLEEVES INS
B110-000110-INHE315 SLEEVES INS
B110-000130-INHE317 SLEEVES INS
B110-000130-NTHE317 SLEEVES NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B110-000140-INHE318 SLEEVES INS
B110-000160-INHE320 SLEEVES INS
B110-000170-INHE322 SLEEVES INS
B111-000040-INH2308 SLEEVES INS
B111-000050-INH2309 SLEEVES INS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B111-000050-NTH2309 SLEEVES NTN
B111-000060-INH2310 SLEEVES INS
B111-000070-INH2311 SLEEVES INS
B111-000080-INH2312 SLEEVES INS
B111-000090-INH2313 SLEEVES INS
B111-000110-NTH2315 SLEEVES NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B111-000120-INH2316 SLEEVES INS
B111-000120-NTH2316 SLEEVES NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B111-000130-INH2317 SLEEVES INS
B111-000140-INH2318 SLEEVES INS
B111-000160-INH2320 SLEEVES INS
B111-000170-INH2322 SLEEVES INS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B111-000180-INH2324 SLEEVES INS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B111-000180-NTH2324 SLEEVES NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B111-000190-NTH2326 SLEEVES NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B111-000200-INH2328 SLEEVES INS
B111-000210-INH2330 SLEEVES INS
B111-000220-INH2332 SLEEVES INS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B112-000070-NTHE2311 SLEEVES NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B112-000110-INHE2315 SLEEVES INS
B112-000130-INHE2317 SLEEVES INS
B112-000160-INHE2320 (3.1/2") SLEEVES INS
B112-000160-NTHE2320 (3.1/2") SLEEVES NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B113-000020-INH3026 SLEEVES INS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B113-000020-SNH3026 SLEEVES SNR (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B113-000070-INH3036 SLEEVES INS. (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B113-000080-INH3038 SLEEVES INS. (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B113-000080-NTH3038 SLEEVES NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B115-000010-NSH3120 SLEEVES NSK (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B115-000020-INH3124 SLEEVES INS
B115-000030-INH3126 SLEEVES INS
B115-000050-INH3130 SLEEVES INS
B115-000060-INH3132 SLEEVES INS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B115-000080-NTH3136 SLEEVES NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B116-KM10-NSKM10+FS NSK LOCKNUT
B116-KM12KM12 LOCKNUT SNR (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B116-KM14KM14 NSK LOCKNUT
B116-KM7KM7 LOCKNUT NSK (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B116-KM9KM9+FS LOCKNUT NSK
B116-MB12MB12 LOCKWASHER SNR (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B116-MB20MB20 LOCKWASHER SNR (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
Ιδανικά για αγροτικά, δομικά & μεταφοράς μηχανήματα
Μικρές διαστολές του άξονα εξισώνονται από το αξονικό
διάκενο του ρουλεμάν
  Κωδικός Περιγραφή
B102-000010-NTUCP201-008D1 NTN BEARING (1/2") (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000020-NSUCP202-010D1 NSK (=NP5/8) BEARING UNIT
B102-000020-NTUCP202-010D1 NTN BEARING (5/8") (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000030-FANP3/4 FAG SG56204-12 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000030-RHNP3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000041-FANP7/8EC FAG SG16205-014 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000045-FANP1.1/16EC FAG SG16206.101 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000050-RHNP15/16 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000060-NSUCP205-100D1 NSK BEARING (1")
B102-000060-NTUCP205-100D1 NTN BEARING (1")
B102-000061-FANP1EC FAG SG16205.100 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000070-NTUCP206-102D1 NTN BEARING (1.1/8)
B102-000080-RHNP1.3/16 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000081-FANP1.3/16EC FAG SG16206.103 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000100-FANP1.1/4 FAG SG56207.104 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000100-NSUCP207-104D1 NSK (=NP1.1/4) BEARING UNIT
B102-000101-FANP1.1/4EC FAG SG16206.104 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000105-RHNP1.5/16 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000110-NSUCP207-106-22S NSK (=NP1.3/8) BEARING UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000110-NTUCP207-106D1 NTN BEARING (1.3/8) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000110-RHNP1.3/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000111-FANP1.3/8EC FAG SG16207.106 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000130-NTUCP208-108D1 NTN BEARING (1.1/2) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000140-RHNP1.5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000160-FANP1.3/4 FAG SG56209-112 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000160-NTUCP209-112D1 NTN BEARING (1.3/4) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000161-FANP1.3/4EC FAG SG16209-112 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000170-RHNP1.7/8 RHP BEARING
B102-000180-FANP1.15/16 FAG SG56210.115 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000200-NTUCP211-200D1 NTN BEARING (2) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000200-RHNP2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000200-SNUCP211-32 SNR BEARING (2")
B102-000210-NTUCP211-202D1 NTN BEARING (2.1/8)
B102-000230-NTUCP212-204D1 NTN BEARING (2.1/4)
B102-000230-RHNP2.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000260-NTUCP213-208D1 NTN BEARING (2.1/2)
B102-000260-RHNP2.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000270-NTUCP214-212D1 NTN BEARING (2.3/4)
B102-000270-RHNP2.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000290-NTUCP215-300D1 NTN BEARING (3)
B102-000330-NTUCP202 SNR (=UCP202-D1 NTN BEARING) (15MM)
B102-000331-FANP15EC FAG SG16203/15 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000350-NTUCP203-D1 NTN BEARING (17MM)
B102-000360-NSUCP204-D1 NSK BEARING UNIT (20MM)
B102-000360-NTUCP204-D1 NTN BEARING (20MM)
B102-000370-NSUCP205-D1 NSK BEARING (25MM)
B102-000370-NTUCP205-D1 NTN BEARING (25MM)
B102-000370-RHNP25 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000380-NSUCP206-D1 NSK BEARING (30MM)
B102-000380-NTUCP206-D1 NTN BEARING (30MM)
B102-000390-FANP35 FAG SG56207 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000390-NSUCP207 NSK (=NP35 RHP) BEARING UNIT
B102-000390-NTUCP207-D1 NTN BEARING (35MM)
B102-000400-NSUCP208-D1 NSK BEARING (40MM)
B102-000400-NTUCP208-D1 NTN BEARING (40MM)
B102-000410-NSUCP209-D1 NSK BEARING (45MM)
B102-000410-NTUCP209-D1 NTN BEARING (45MM)
B102-000420-NSUCP210-D1 NSK BEARING (50MM)
B102-000420-NTUCP210-D1 NTN BEARING (50MM)
B102-000420-RHNP50 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000430-NTUCP211-D1 NTN BEARING (55MM)
B102-000440-NSUCP212-D1 NSK BEARING (60MM)
B102-000440-NTUCP212-D1 NTN BEARING (60MM)
B102-000450-NTUCP213-D1 NTN BEARING (65MM)
B102-000460-NTUCP214-D1 NTN BEARING (70MM)
B102-000470-NTUCP215-D1 NTN BEARING (75MM)
B102-000480-NTUCP216-D1 NTN BEARING (80MM)
B102-000500-SNUCP218 SNR BEARING UNIT (90MM)
B102-000670-RHMP2.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000690-RHMP2.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000770-RHMP4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000820-RHMP45 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000830-RHMP50 RHP BEARING
B102-000880-RHMP75 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000940-NSUCF201-8S NSK (=SF1/2 RHP) BEARING UNIT
B102-000950-NSUCF202-010D1 NSK (=SF5/8) BEARING UNIT
B102-000950-NTUCF202-010D1 NTN BEARING (5/8)
B102-000960-FASF3/4 FAG FG56204.012 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000961-FASF3/4EC FAG FG16204.012 UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000970-FASF7/8 FAG FG56205.014 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000970-NSUCF205-014D1 NSK (=SF7/8 RHP) BEARING UNIT
B102-000990-FASF1 FAG FG56205.100 UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-000995-FASF1.1/16EC FAG - FG16206.101 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001000-NTUCF206-102D1 NTN BEARING (1.1/8)
B102-001000-RHSF1.1/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001020-FASF1.3/16 FAG FG56206.103 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001030-NSUCF207-104 NSK BEARING UNIT(1.1/4)
B102-001030-NTUCF207-20 NTN-SNR BEARING UNIT(1.1/4)
B102-001040-FASF1.3/8 FAG FG56207.106 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001040-NTUCF207-106D1 NTN BEARING (1.3/8)
B102-001050-FASF1.7/16 FAG FG56207.107 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001060-NSUCF208-108D1 NSK BEARING (1.1/2") (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001060-RHSF1.1/2 RHP BEARING
B102-001061-FASF1.1/2EC FAG FG16208.108 UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001070-RHSF1.5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001090-NSUCF209-112-28S NSK (=SF1.3/4 RHP) BEARING
B102-001090-NTUCF209-112D1 NTN BEARING (1.3/4)
B102-001100-NTUCF210-114D1 NTN BEARING (1.7/8)
B102-001130-RHSF2 RHP BEARING UNIT
B102-001160-NSUCF212-36S NSK (=SF2.1/4 RHP) BEARING
B102-001160-NTUCF212-204D1 NTN BEARING (2.1/4)
B102-001210-NTUCF214-212D1 NTN BEARING (2.3/4)
B102-001210-RHSF2.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001240-NSUCF215-300D1 NSK (=UCF215-48S)
B102-001290-NTUCF202D1 NTN BEARING (15MM)
B102-001291-FASF15EC FAG FG16203/15 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001310-NTUCF203D1 NTN BEARING (17MM)
B102-001320-NSUCF204-D1 NSK BEARING (20MM)
B102-001320-NTUCF204-D1 NTN BEARING (20MM)
B102-001330-NSUCF205-D1 NSK BRG UNIT (25MM)
B102-001330-NTUCF205D1 NTN-SNR BEARING UNIT (25MM)
B102-001340-NSUCF206-D1 NSK BEARING (30MM)
B102-001340-NTUCF206-D1 NTN BEARING (30MM)
B102-001350-NSUCF207-D1 NSK BEARING UNIT
B102-001350-NTUCF207-D1 NTN BEARING (35MM)
B102-001350-RHSF35 RHP BEARING
B102-001360-NSUCF208-D1 NSK BEARING (40MM) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001360-NTUCF208-D1 NTN-SNR BEARING UNIT (40MM)
B102-001360-RHSF40 RHP BEARING
B102-001370-NSUCF209-D1 NSK BEARING (45MM)
B102-001370-NTUCF209D1 NTN-SNR BEARING UNIT (45MM)
B102-001375-FASF45EC FAG 16209 V BEARING (45MM) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001380-NSUCF210-D1 NSK BEARING UNIT (50MM)
B102-001380-NTUCF210-D1 NTN-SNR BEARING (50MM)
B102-001390-NSUCF211D1 NSK (=SF55 RHP) BEARING UNIT
B102-001390-NTUCF211-D1 NTN BEARING (55MM)
B102-001400-NSUCF212-D1 NSK BEARING (60MM)
B102-001400-NTUCF212-D1 NTN-SNR BEARING (60MM)
B102-001410-NSUCF213 NSK BEARING (=SF65 RHP) BRG UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001410-NTUCF213-D1 NTN BEARING (65MM)
B102-001420-NSUCF214-D1 NSK BEARING (70MM)
B102-001420-NTUCF214 NTN-SNR BEARING UNIT (70MM)
B102-001430-NSUCF215 NSK BEARING (=SF75)
B102-001450-NTUCF217-D1 NTN BEARING (85MM)
B102-001460-NSUCF218D1 NSK BEARING UNIT (90MM)
B102-001460-NTUCF218 NTN-SNR BEARING UNIT (90MM)
B102-001540-RHMSF1.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001650-RHMSF3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001690-RHMSF3.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001750-RHMSF40 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001810-RHMSF70 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001850-RHMSF100 RHP BEARING FLANGE UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001890-RHSFT5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001900-NSUCFL204-012S NSK (=SFT3/4) BEARING UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001900-NTUCFL204-012D1 NTN BEARING (3/4") (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001925-NSUCFL205-014S NSK (=SFT7/8) BEARING UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001930-NTUCFL205-100D1 NTN BEARING (1")
B102-001940-NSUCFL206-18S NSK (=SFT1.1/8) BEARING UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001940-RHSFT1.1/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-001970-NTUCFL207-104D1 NTN BEARING (1.1/4")
B102-001970-RHSFT1.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002030-NTUCFL209-112D1 NTN BEARING (1.3/4") (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002030-RHSFT1.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002040-RHSFT1.7/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002070-RHSFT2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002230-NSUCFL204-D1 NSK BEARING UNIT (20MM)
B102-002230-NTUCFL204-D1 NTN BEARING (20MM) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002240-NTUCFL205-D1 NTN-SNR BEARING (25MM)
B102-002250-NSUCFL206-D1 NSK BEARING (30MM)
B102-002250-NTUCFL206-D1 NTN BEARING (30MM)
B102-002260-NSUCFL207-D1 NSK BEARING (35MM)
B102-002260-NTUCFL207-D1 NTN BEARING (35MM)
B102-002270-NSUCFL208D1 NSK (=SFT40) BEARING UNIT
B102-002270-RHSFT40 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002280-NTUCFL209 NTN BEARING (45MM)
B102-002290-NTUCFL210D1 NTN BEARING (50MM)
B102-002310-NTUCFL212D1 NSK BEARING (60MM)
B102-002390-RHMSFT35 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002400-NSUCT204-12 NSK BEARING (3/4") (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002400-NTUCT204-012D21 NTN BEARING (3/4") (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002400-RHST3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002410-NSUCT205-14S NSK (=ST7/8) BEARING UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002410-RHST7/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002430-NTUCT205-100D1 NTN BEARING (1")
B102-002430-RHST1 RHP BEARING
B102-002450-NSUCT206-18S NSK (=ST1.1/8) BEARING UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002470-NSUCT207-20S NSK (=ST1.1/4) BEARING UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002470-NTUCT207-104D1 NTN BEARING (1.1/4") (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002470-RHST1.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002480-NSUCT207-22S (=ST1.3/8) BEARING UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002500-NTUCT208-24 NTN- BEARING UNIT (1.1/2")
B102-002500-SNUCT208-24 SNR TAKE-UP UNIT (1.1/2")
B102-002530-NTUCT209-112D1 NTN (=ST1.3/4) BEARING UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002530-RHST1.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002560-NSUCT211-32S NSK (=ST2) BEARING UNIT
B102-002560-NTUCT211-200D1 NTN BEARING (2")
B102-002580-NSUCT212-36S NSK (=ST2.1/4) BEARING UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002780-RHST20 RHP BEARING
B102-002790-NSUCT205-D1 NSK BEARING (25MM)
B102-002790-NTUCT205-D1 NTN BEARING (25MM)
B102-002800-NSUCT206-D1 NSK BEARING (30MM)
B102-002800-NTUCT206-D1 NTN BEARING (30MM)
B102-002810-RHST35 RHP BEARING
B102-002820-NTUCT208-D1 NTN BEARING (40MM)
B102-002820-RHST40 RHP BEARING
B102-002830-NSUCT209 NSK (=ST45) BEARING UNIT
B102-002830-NTUCT209 SNR BEARING UNIT (45MM)
B102-002840-NTUCT210-D1 NTN-SNR BEARING (50MM)
B102-002850-RHST55 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002860-RHST60 RHP BEARING
B102-002950-RHSLC3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-002980-RHSLC1 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-003020-RHSLC1.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-003080-RHSLC1.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-003110-RHSLC2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-003240-RHLPB1 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-003300-RHNP1025K RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-003310-RHNP1030-1K RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-003330-RHNP1040K RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-003350-RHNP1050K RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-003690-RHTSF40 RHP TRIPLE SEAL FLANGE UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-003730-RHTSF60 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-003740-NSUCFC204-D1 NSK BEARING UNIT (20MM) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-003750-NSUCFC205-D1 NSK BEARING UNIT (25MM)
B102-003760-NSUCFC206-D1 NSK BEARING UNIT (30MM)
B102-003770-NTUCFC208 SNR BEARING UNIT (=FC40)
B102-003790-SNUCFC210 SNR BEARING UNIT (=FC50)
B102-003900-NTMFC1.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-003920-RHMFC2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-004090-RHMFC35 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-004100-RHMFC40 RHP BEARING
B102-004110-RHMFC45 RHP BEARING
B102-004120-RHMFC50 RHP BEARING UNIT
B102-004130-RHMFC55 RHP BEARING UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-004200-RHMSC65 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-004230-RHSLFL20 RHP BEARING UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-004240-RHSLFL25 RHP BEARING UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-004250-RHSLFL30 RHP BEARING UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-005000-RHMST40 RHP BEARING UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-005050-RHMST65 RHP BEARING UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-005070-RHMST75 RHP BEARING UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-005220-RHSNP20 RHP BEARING UNIT (=CNP20) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-005300-NSUCUP205D1 NSK PILLOW BLOCK (25MM)
B102-005527-RHLFTC30-EC RHP BEARING UNIT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-005830-NTUCHB208D1 NTN BEARING UNIT (40MM)
B102-006010-NSF204 NSK HOUSING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-006050-NTASPFL202 NTN MOUNTED UNITS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-SB203SB203 FAG BEARING HOUSING ONLY (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-SB204SB204 FAG BEARING HOUSING ONLY (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-SB205SB205 FAG BEARING HOUSING ONLY (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-SB206SB206 FAG BEARING HOUSING ONLY (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B102-SB207SB207 FAG BEARING HOUSING ONLY (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
Για τα κουζινέτα.


  Κωδικός Περιγραφή
B103-000130-RH1045-45G RHP BEARING
B103-000135-RH1045-40KG RHP BEARING INSERT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000180-NSUC211 NSK INSERT (=1055-55 RHP) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000210-RH1060-2.3/8G RHP INSERT BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000290-RH1080-75G RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000390-NSUC204-12S NSK INSERT (=1020-3/4G) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000420-NSUC205-14S NSK INSERT (=1025-7/8G) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000430-FA1025-1G FAG 56205.100 INSERT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000445-RH1030-1.1/16G INSERT RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000450-RH1030-1.1/8G RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000480-RH1030-1.1/4G INSERTS RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000590-RH1045-1.3/4G INSERT RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000660-FA1055-2 -FAG -56211.200 INSERT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000660-NSUC211-32S NSK (=1055-2) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000680-FA1060-2.1/4G FAG - 56212.204 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000690-FA1060-2.7/16 FAG 56212.207 INSERT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000750-RH1070-2.1/2G INSERT RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000820-RH1080-2.15/16G RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000913-RH1130-1.3/16CG INSERT RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000967-RH1225-25EC RHP BEARING
B103-000976-NTAEL205D1W3(=1225-25ECG) BEARING
B103-000977-NTAEL206D1W3 (=1230-30ECG) BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-000977-RH1230-30EC INSERT RHP BEARING
B103-000987-NTAEL207D1W3 NTN (=1235-35ECG) INSERT
B103-000987-RH1235-35EC INSERT RHP BEARING
B103-000997-RH1240-40EC INSERT RHP BEARING
B103-001029-FA1217-15ECG FAG 16203/15 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-001040-RH1220-20EC RHP BEARING
B103-001047-FA1220-3/4EC FAG 16204.012 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-001047-RH1220-3/4EC INSERT RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-001050-RH1225-25ECG RHP BEARING
B103-001054-FA1225-7/8EC FAG 16205.014 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-001054-RH1225-7/8ECG INSERT RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-001057-FA1225-1EC FAG16205.100 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-001060-RH1230-30ECG INSERT RHP BEARING
B103-001070-RH1235-35ECG INSERT RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-001074-RH1230-1.3/16ECG INSERT RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-001076-FA1230-1.1/4EC FAG 16206.104 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-001076-RH1230-1.1/4ECG INSERT RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-001078-FA1235-1.3/8EC FAG16207.106 BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-001080-RH1240-40ECG INSERT RHP BEARING
B103-001083-RH1235-1.1/4ECG INSERT RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-001130-RH1320-20EC RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-001150-RH1330-30EC RHP BEARING
B103-001240-RH1025-25DECG INSERT RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-001250-RH1030-30DECG INSERT RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B103-001400-NSUC309D1 NSK INSERT (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)

Suppliers

<