Προϊόντα
Για μηχανήματα υψηλής ακριβείας και πολυ υψηλών στροφών.


  Κωδικός Περιγραφή
B087-000060-RH6205TCG12P4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
  Κωδικός Περιγραφή
B122-GE15-2RSGE15-2RS SNR SPHERICAL BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B122-GE20-2RSGE20-2RS SNR SPHERICAL BRG
B122-GE25-2RSGE25-2RS SNR SPHERICAL BRG
B122-GE35-2RSGE35-DO-2RS SNR SPHERICAL BRG
B122-GE40-2RSGE40-2RS SNR SPHERICAL BRG
B122-GE45-2RSGE45-DO-2RS SNR SPHERICAL BRG
B122-KA06-DKA6-D SNR ROD-END BRG =SMR1-6
B122-KA14-DKA14-D SNR ROD-END BRG =SMR1-14
B122-KA18-DKA18-D SNR ROD-END BRG =SMR1-18
B122-KA20-DKA20-D SNR ROD-END BRG =SMR1-20
B122-KA22-DKA22-D SNR ROD-END BRG =SMR1-22
B122-KA25-DKA25-D SNR ROD-END BRG =SMR1-25
B122-KA30-DKA30-D SNR ROD-END BRG =SMR1-30
B122-KAL08-DKAL8-D SNR ROD-END BRG =SMR1-8L
B122-KAL10-DKAL10-D SNR ROD-END BRG =SMR1-10L
B122-KAL16-DKAL16-D SNR ROD-END BRG =SMR1-16L
B122-KI14-DKI14-D SNR ROD-END BRG =SFR1-14
B122-KI16-DKI16-D SNR ROD-END BRG =SFR1-16
B122-KI18-DKI18-D SNR ROD-END BRG =SFR1-18
B122-KI20-DKI20-D SNR ROD-END BRG =SFR1-20
B122-KI22-DKI22-D SNR ROD-END BRG =SFR1-22
B122-KI25-DKI25-D SNR ROD-END BRG =SFR1-25
B122-KI25-D-FASI-25C=SFR1-25 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B122-KI30-DKI30-D SNR ROD-END BRG =SFR1-30
B122-KIL06-DKIL6-D SNR ROD-END BRG =SFR1-6L
B122-KIL08-DKIL8-D SNR ROD-END BRG =SFR1-8L
B122-KIL10-DKIL10-D SNR ROD-END BRG =SFR1-10L
B122-KIL12-DKIL12-D SNR ROD-END BRG =SFR1-12L
B122-KIL14-DKIL14-D SNR ROD-END BRG =SFR1-14L
B122-KIL16-DKIL16-D SNR ROD-END BRG =SFR1-16L
B122-KIL18-DKIL18-D SNR ROD-END BRG =SFR1-18L
B122-KIL20-DKIL20-D SNR ROD-END BRG =SFR1-20L
B122-KIL22-DKIL22-D SNR ROD-END BRG =SFR1-22L
B122-KIL25-DKIL25-D SNR ROD-END BRG =SFR1-25L
B122-KIL30-DKIL30-D SNR ROD-END BRG =SFR1-30L
B122-SFR1-10LSFR1-10L NTN ROD-END BRG =KIL10-D (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B122-SFR1-14SFR1-14 NTN ROD-END BRG = KI14-D
B122-SFR1-14LSFR1-14L NTN ROD-END BRG = KIL14-D (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B122-SFR1-16SFR1-16 NTN ROD-END BRG = KI16-D (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B122-SFR1-16LSFR1-16L NTN ROD-END BRG = KIL16-D (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B122-SFR1-18LSFR1-18L NTN ROD-END BRG = KIL18-D (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B122-SFR1-22SFR1-22 NTN ROD-END BRG = KI22-D (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B122-SFR1-22LSFR1-22L NTN ROD-END BRG = KIL22-D (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B122-SFR1-30SFR1-30L NTN ROD-END BRG = KIL30-D (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B122-SFR1-6LSFR1-6L NTN ROD-END BRG = KIL6-D (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B122-SMR1-12LSMR1-12L NTN ROD-END BRG = KAL12-D (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B122-SMR1-18LSMR1-18L NTN ROD-END BRG = KAL18-D (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B122-SMR1-6SMR1-6 NTN ROD-END BRG = KA6-D (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
Για παλινδρομικές εδράσεις με ελάχιστη τριβή


  Κωδικός Περιγραφή
B121-122026-RHA122026 3/4 RHP BALL BUSHINGS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B121-203242-RHA203242-1.1/4 RHP BALL BUSHING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B121-KH1228-NTKH1228 NTN LINEAR BALL BUSHING
B121-KH1428-NTKH1428 NTN LINEAR BALL BUSHING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B121-KH1630-NTKH1630 NTN LINEAR BALL BUSHING
B121-KH2030-NTKH2030 NTN LINEAR BALL BUSHING
B121-KH2540-NTKH2540 NTN LINEAR BALL BUSHING
B121-KH3050-NTKH3050 NTN LINEAR BALL BUSHING
B121-KH4060-NTKH4060 NTN LINEAR BALL BUSHING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)

Suppliers

<