Προϊόντα
Δέχεται αξονικές δυνάμεις προς μια κατεύθυνση


  Κωδικός Περιγραφή
B061-000010-NS30202 NSK BEARING (HR30202)
B061-000010-NT30202 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B061-000020-NS30203J NSK BEARING (=HR30203J)
B061-000020-NT30203 NTN BEARING
B061-000030-NS30204J NSK BEARING (HR30204J)
B061-000030-NT30204 NTN BEARING
B061-000040-NS30205J NSK BEARING (HR30205J)
B061-000040-NT30205 NTN BEARING
B061-000050-NS30206J NSK BEARING (HR30206J)
B061-000050-NT30206 NTN BEARING
B061-000060-NS30207J NSK BEARING (HR30207J)
B061-000060-NT30207 NTN BEARING
B061-000070-NS30208J NSK BEARING (HR30208J)
B061-000070-NT30208 NTN BEARING (4T-30208)
B061-000080-NS30209J NSK BEARING (HR30209J)
B061-000090-NS30210J NSK BEARING (HR30210J)
B061-000090-NT30210 NTN BEARING
B061-000090-ZK30210 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B061-000100-NS30211J NSK (HR301211)BEARING
B061-000100-NT30211U NTN BEARING
B061-000110-NS30212 NSK BEARING (=HR30212J)
B061-000110-NT30212 NTN BEARING
B061-000120-NT30213 NTN BEARING
B061-000130-NS30214J NSK BEARING (HR30214J)
B061-000140-NS30215J NSK BEARING (HR30215)
B061-000150-NS30216J NSK BEARING (HR30216J)
B061-000150-NT30216 NTN BEARING
B061-000160-NS30217J NSK BEARING (HR30217J)
B061-000170-NT30218 NTN BEARING
B061-000180-NT30219 NTN BEARING
B061-000190-NS30220 NSK BEARING (HR30220J)
B061-000200-NT30221 NTN BEARING
B061-000210-NS30222 NSK BEARING (HR30222J)
B061-000250-NT30230 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B062-000010-NS30302J NSK BEARING (HR30302J)
B062-000010-NT30302 NTN BEARING
B062-000020-NS30303J NSK (HR30303J) BEARING
B062-000020-NT30303 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B062-000030-NS30304J NSK (=HR30304J) BEARING
B062-000030-NT30304 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B062-000040-NS30305J NSK (HR30305J) BEARING
B062-000050-NS30306J NSK (HR30306J) BEARING
B062-000050-NT30306 NTN BEARING
B062-000055-NT30306CA NTN BEARING
B062-000060-NS30307J NSK (HR30307J) BEARING
B062-000070-NS30308J NSK (HR30308J) BEARING
B062-000080-NS30309J NSK (HR30309J) BEARING
B062-000080-NT30309 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B062-000080-ZK30309 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B062-000090-NS30310J NSK (HR30310J) BEARING
B062-000090-ZK30310 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B062-000100-NS30311J NSK (HR30311J) BEARING
B062-000100-NT30311 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B062-000100-ZK30311 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B062-000110-NS30312 NSK (HR30312J) BEARING
B062-000110-NT30312U NTN BEARING
B062-000120-NS30313J NSK (HR30313J) BEARING
B062-000130-NS30314 NSK BEARING (HR30314J)
B062-000140-NS30315J NSK BEARING (HR30315J)
B062-000140-NT30315 NTN BEARING
B062-000150-NT30316 NTN BEARING
B062-000160-NS30317 NSK (=HR30317J) BEARING
B062-000210-NT30322 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B062-000220-NT30324 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B063-000010-NT31305 NTN (=30305D) BEARING
B063-000020-SN31306 SNR BEARING
B063-000030-NS31307 NSK (=30307DJ) BEARING
B063-000030-SN31307 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B063-000040-NT31308 NTN (=30308D) BEARING
B063-000050-NS31309J NSK (=HR31309J) BEARING
B063-000060-NS31310 NSK (=HR31310) BEARING
B063-000060-NT31310 NTN (=30310D) BEARING
B063-000070-NS31311 NSK (HR31311J) BEARING
B063-000080-NS31312 NSK (=HR31312J) BEARING
B063-000100-NS31314J NSK BEARING
B063-000104-NS31316 NSK (HR31316J) BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B063-000105-NT31317 NTN (=30317D) BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B063-000110-NT31318 NTN (30318D) BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B063-000150-NS31319 NSK (=HR31319J) BEARING
B064-000010-NT32203 NTN BEARING
B064-000015-NT32204 NTN BEARING
B064-000020-NT32205 NTN BEARING
B064-000030-NS32206J NSK BEARING (HR32206J)
B064-000030-NT32206 NTN BEARING
B064-000040-NS32207 NSK BEARING (=HR32207)
B064-000040-NT32207 NTN BEARING
B064-000050-NS32208J NSK BEARING (HR32208J)
B064-000060-NS32209J NSK BEARING (HR32209J)
B064-000070-NS32210J NSK (HR32210J) BEARING
B064-000070-NT32210U NTN BEARING
B064-000080-NS32211J NSK BEARING (HR32211J)
B064-000080-NT32211 NTN BEARING
B064-000090-NS32212J NSK BEARING (HR32212J)
B064-000100-NS32213J NSK (HR32213J) BEARING
B064-000100-NT32213U NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B064-000110-NS32214J NSK BEARING (HR32214J)
B064-000120-NS32215J NSK (HR32215J) BEARING
B064-000120-NT32215U NTN BEARING
B064-000120-ZK32215 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B064-000130-NS32216J NSK (HR32216J) BEARING
B064-000130-NT32216 NTN BEARING
B064-000140-NS32217J NSK BEARING (HR32217J)
B064-000150-NS32218J NSK (=HR32218J) BEARING
B064-000160-NS32219J NSK BEARING (HR32219J)
B064-000170-NT32220 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B064-000170-ZK32220 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B064-000180-NT32221 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B064-000190-NT32222 NTN BEARING
B064-000200-NT32224 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B065-000020-NS32304J NSK (HR32304J) BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B065-000020-NT32304 NTN BEARING
B065-000020-ZK32304 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B065-000030-NS32305J NSK (HR32305J) BEARING
B065-000030-NT32305 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B065-000040-NS32306J NSK (HR32306J) BEARING
B065-000050-NS32307J NSK BEARING
B065-000051-NS32307CN NSK BEARING (=HR32307CN)(1-09812001-0)
B065-000060-NS32308J NSK (HR32308J) BEARING
B065-000060-NT32308 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B065-000060-ZK32308 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B065-000070-NS32309J NSK (HR32309J) BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B065-000070-NT32309 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B065-000070-ZK32309 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B065-000080-NS32310J NSK BEARING (HR32310J)
B065-000080-NT32310 NTN BEARING
B065-000090-NS32311J NSK (HR32311J) BEARING
B065-000100-NS32312J NSK (HR32312J) BEARING
B065-000100-NT32312 NTN BEARING
B065-000100-ZK32312 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B065-000110-NT32313 NTN BEARING
B065-000110-ZK32313 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B065-000120-NT32314 NTN BEARING
B065-000120-ZK32314 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B065-000130-NT32315 NTN BEARING
B065-000140-NT32316 NTN BEARING
B065-000150-NT32317 NTN BEARING
B065-000160-SN32318A SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B066-000005-NS32004XJ NSK (HR32004XJ) BEARING
B066-000010-NS32005XJ NSK (HR32005XJ) BEARING
B066-000020-NS32006XJ NSK BEARING (HR32006XJ)
B066-000030-NS32007XJ NSK (HR32007XJ) BEARING
B066-000040-NS32008XJ NSK (HR32008XJ) BEARING
B066-000050-NS32009XJ NSK BEARING (HR32009XJ)
B066-000050-SN32009.V.C12 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B066-000060-NS32010XJ NSK BEARING
B066-000060-NT32010XU NTN BEARING
B066-000070-NS32011XJ NSK BEARING
B066-000080-NS32012XJ NSK BEARING (HR32012XJ)
B066-000080-NT32012 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B066-000090-NT32013 NTN BEARING
B066-000100-NT32014 NTN BEARING
B066-000100-SN32014X SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B066-000110-NT32015 NTN BEARING
B066-000120-NS32016XJ NSK BEARING (HR32016XJ)
B066-000130-NT32017XU NTN BEARING
B066-000140-NS32018XJ NSK BEARING (=HR32018XJ)
B066-000140-SN32018A SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B066-000150-NT32019XU NTN BEARING
B066-000160-NT32020 NTN BEARING
B066-000170-NS32021XJ NSK BEARING
B066-000180-NS32022XJ NSK BEARING (HR32022XJ)
B066-000190-NS32024XJ NSK BEARING
B066-000190-NT32024XU NTN BEARING
B067-000005-NT33007STPX2 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B067-000017-NT33011 NTN BEARING
B067-000020-SN33012.A NTN-SNR BEARING
B067-000040-NS33014J NSK BEARING
B067-000050-NT33015U NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B067-000060-SN33016V.C12 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B067-000090-NS33019J NSK BEARING (HR33019J) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B067-000100-SN33020 SNR BEARING
B067-000120-NT33022U NTN BEARING
B068-000010-NT33109 NTN BEARING
B068-000015-NS33110J NSK BEARING (HR33110J)
B068-000015-NT33110X2 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B068-000020-NS33111J NSK BEARING
B068-000030-NT33113 NTN BEARING
B068-000040-NT33114U NTN BEARING
B068-000050-NT33115 NTN BEARING
B068-000080-NT33118 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B069-000010-NT33205 NTN BEARING
B069-000020-NS33206J NSK BEARING (HR33206J)
B069-000030-NS33207J NSK BEARING (HR33207J)
B069-000040-NS33208J NSK BEARING (HR33208J)
B069-000050-NT33209 NTN BEARING
B069-000060-NT33210 NTN BEARING
B069-000060-SN33210 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B069-000070-NT33211 NTN BEARING
B069-000080-NT33212 NTN BEARING
B069-000090-NT33213 NTN BEARING
B069-000110-NT33215 NTN BEARING
B069-000120-NS33216J NSK BEARING (=HR33216J) (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B069-000120-NT33216 NTN BEARING
B069-000160-NT33220U NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
Δέχεται αξονικές δυνάμεις προς μια κατεύθυνση


  Κωδικός Περιγραφή
B117-000010-NT02420 CUP NTN BRG
B117-000015-FA02473X/02419 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000020-FA02473 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000030-NT02474 CONE NTN BRG
B117-000070-FA03062 FAG CONE BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000070-NT03062 CONE NTN BRG
B117-000080-FA03162 FAG CUP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000080-NT03162 CUP NTN BRG
B117-000090-TI0332US CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000100-TI05070XS CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000105-FA05075 FAG CONE BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000110-TI05075X CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000125-TI05185 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000130-FA05185S FAG CUP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000190-NT07100S CONE NTN BRG
B117-000190-TI07100S CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000230-NT07205 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000230-TI07205 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000240-NT07210X CUP NTN BRG
B117-000250-NT09067 CONE NTN BRG
B117-000290-NT09194 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000300-FA09195 FAG CUP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000300-NT09195 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000300-TI09195 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000320-NT11162 CONE NTN BRG
B117-000330-NT11300 CUP NTN BRG
B117-000340-NT11520 CUP NTN BRG
B117-000350-NT11590 CONE NTN BRG
B117-000375-NT1328 CUP NTN BRG
B117-000410-NT1380 CONE NTN BRG
B117-000420-NT14118 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000430-TI14120 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000440-FA14125A FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000440-NT14125A CONE NTN BRG
B117-000455-NT14131 CONE NTN BRG
B117-000480-NT14137A CONE NTN BRG
B117-000500-NT14274 CUP NTN BRG
B117-000510-NT14276 CUP NTN BRG
B117-000520-TI14283 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000560-NT15112 CONE NTN BRG
B117-000580-NT15118 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000595-NS15123/15245 NSK TAPER ROLLER BRG
B117-000640-NT15250X CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000640-TI15250X CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000650-TI15520 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000660-TI15579X CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000700-NT16283 CUP NTN BRG
B117-000720-NT17520 CUP NTN BRG
B117-000730-NT17580 CONE NTN BRG
B117-000737-NT17831 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000750-NT17887 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000755-NS17887R/17831R NSK BRG
B117-000760-NT18520 CUP NTN BRG
B117-000770-NT18590 CONE NTN BRG
B117-000780-NT18620 CUP NTN BRG
B117-000790-NT18690 CONE NTN BRG
B117-000830-TI19138X CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000840-TI19143 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000850-NT19150 CONE NTN BRG
B117-000860-TI19153X CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000870-NT1922 CUP NTN BRG
B117-000880-NT19268 CUP NTN BRG
B117-000890-TI19283 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000900-TI19283X CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000930-NT1988 CONE NTN BRG
B117-000950-NT21075 CONE NTN BRG
B117-000950-TI21075 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000960-NT21212 CUP NTN BRG
B117-000960-TI21212 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000970-NT23100 CONE NTN BRG
B117-000980-TI23101X CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-000990-TI23250X CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001000-NT23256 CUP NTN BRG
B117-001040-TI244X CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001060-TI247 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001070-NT24720 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001090-TI2473X CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001100-TI2474X CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001120-NT24780 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001150-NT2520 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001150-TI2520 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001155-NT2523 CUP NTN BRG
B117-001160-NT2523S CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001170-NT25520 CUP NTN BRG
B117-001180-NT25521 CUP NTN BRG
B117-001190-NT25522 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001195-NT25523 CUP NTN BRG
B117-001200-TI25570 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001210-NT25577 CONE NTN BRG
B117-001220-NT25580 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001230-NT25590 CONE NTN BRG
B117-001240-TI2561X CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001270-NT2580/2520 NTN BRG
B117-001280-NT25820 CUP NTN BRG
B117-001290-NT25821 CUP NTN
B117-001300-TI2585 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001310-NT25877 CONE NTN BRG
B117-001320-NT25880 CONE NTN BRG
B117-001335-TI26131 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001340-TI26283S CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001350-TI2630 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001370-TI2633X CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001400-NT26882 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001405-NT26882/26822 NTN BRG
B117-001420-TI2690 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001465-NT27620 CUP NTN BRG
B117-001467-NT27687 CONE NTN BRG
B117-001468-TI27690 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001470-TI2786 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001480-TI2787T CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001490-NT2788 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001505-TI2794 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001510-TI28137 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001520-NT28150 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001530-NT28300 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001540-TI28317 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001560-NT28521 CUP NTN BRG
B117-001580-NT28584 CONE NTN BRG
B117-001585-NT28680 CONE NTN BEARING
B117-001587-NT28622 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001589-NT28682/28622 NTN BRG
B117-001590-NT28920 CUP NTN BRG
B117-001600-NT28985 CONE NTN BRG
B117-001610-NT29520 CUP NTN BRG
B117-001620-NT29585 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001625-NT29586 CONE NTN BRG
B117-001630-NT29590 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001630-TI29590 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001640-NT29620 CUP NTN BRG
B117-001650-NT29675 CONE NTN BRG
B117-001665-NT29685/29620 NTN BRG
B117-001670-TI3120 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001680-TI3191 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001690-TI3193 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001710-TI3198 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001730-NT3320 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001740-TI3320X CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001770-TI33262 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001780-NT33275 CONE NTN BRG
B117-001790-NT33281 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001800-NT33287 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001830-NT33462 CUP NTN BRG
B117-001840-TI33472 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001880-TI3382 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001882-NT33822 CUP NTN BRG
B117-001890-NT3384 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001900-NT3386 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001905-NT33885 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001907-NT33889 CONE NTN BRG
B117-001920-NT3420 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001948-TI3476X CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001950-NT3478 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001950-TI3478 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001960-TI3490 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001965-TI350 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-001980-TI352 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002000-NT3525 CUP NTN BRG
B117-002015-TI354 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002030-NT354X CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002050-TI355X CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002060-NT3578 CONE NTN BRG
B117-002080-TI3580 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002090-NT3585 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002100-NT359S CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002105-NT359S/354X NTN BRG
B117-002120-NT362A CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002150-NT368 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002160-NT368A CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002161-NT368A/362A NTN BRG
B117-002170-TI369S CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002180-NT3720 CUP NTN BRG
B117-002210-NT37425 CONE NTN BRG
B117-002215-NT37431 CONE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002217-NT37431A CONE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002220-NT37625 CUP NTN
B117-002265-NT3779/3720 NTN BRG
B117-002270-NT3780 CONE NTN BRG
B117-002290-NT3782 CONE NTN BRG
B117-002300-TI3784 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002310-NT382 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002330-NT382A CUP NTN BRG
B117-002345-TI383 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002350-NT385 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002360-TI38511 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002370-TI38547 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002395-NT387/382 NTN BRG
B117-002415-NT387A/382 NTN BRG
B117-002420-NT3920 CUP NTN BRG
B117-002420-TI3920 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002460-TI3927AS CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002470-TI3927X CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002480-NT3927XS (X1) CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002480-TI3927XS(X1) CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002520-NT394A CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002545-NT395/394A NTN BRG
B117-002550-NT39520 CUP NTN BRG
B117-002560-NT39581 CONE NTN BRG
B117-002570-NT39585 CONE NTN BRG
B117-002590-NT395A CONE NTN BRG
B117-002600-NT395S CONE NTN BRG
B117-002610-TI395XA CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002640-TI3980 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002650-NT3982 CONE NTN BRG
B117-002660-NT3982X CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002660-TI3982X CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002670-NT3984 CONE NTN BRG
B117-002680-NT3994 CONE NTN BRG
B117-002695-NT399A/394A NTN BRG
B117-002710-TI414XA CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002725-NT418/414 NTN BRG
B117-002740-TI420 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002755-TI42362 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002760-TI42375 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002790-NT42620 CUP NTN BRG
B117-002800-TI42624 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002810-TI42686 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002820-NT42687 CONE NTN BRG
B117-002850-TI43112 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002860-TI43125 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002890-TI432 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-002915-NT44150 CONE NTN BRG
B117-002920-NT44348 CUP NTN BRG
B117-002950-NT45220 CUP NTN BRG
B117-002960-NT45284 CONE NTN BRG
B117-003000-TI453AS CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003010-NT453X CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003030-TI455 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003070-NT462 CONE NTN BRG
B117-003075-NT462A CONE NTN BRG
B117-003090-NT46720 CUP NTN BRG
B117-003100-NT46790 CONE NTN BRG
B117-003115-NT469/453X NTN BRG
B117-003130-TI472A CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003160-NT47620 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003170-TI47681 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003180-NT47686 CONE NTN BRG
B117-003200-TI477 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003210-TI47820 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003230-TI47896 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003260-TI480 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003300-NT48220 CUP NTN BRG
B117-003310-NT48290 CONE NTN BRG
B117-003330-NT48320 CUP NTN BRG
B117-003340-NT48385 CONE NTN BRG
B117-003345-NT48393 CONE NTN BRG
B117-003380-NT492A CUP NTN BRG
B117-003390-NT493 CUP NTN BRG
B117-003410-TI493B CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003420-NT495 CONE NTN BRG
B117-003450-TI496 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003460-NT497 CONE NTN BRG
B117-003470-NT498 CONE NTN BRG
B117-003481-TI4A CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003490-NT522 CUP NTN BRG
B117-003530-TI526 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003550-NT527 CONE NTN BRG
B117-003560-TI527A CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003570-NT528 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003580-NT529X CONE NTN BRG
B117-003590-TI53162 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003610-NT53177 CONE NTN
B117-003620-TI532A CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003630-NT532X CUP NTN BRG
B117-003690-TI535 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003700-NT536 CONE NTN BRG
B117-003710-TI537 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003720-TI538US CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003770-NT55200 CONE NTN BRG
B117-003780-NT552A CUP NTN BRG
B117-003785-TI552AX CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003800-NT55437 CUP NTN BRG
B117-003830-NT559 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003840-NT560 CONE NTN BRG
B117-003860-TI562 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003870-TI562X CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003880-NT563 CUP NTN BRG
B117-003880-TI563 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003890-NT56425 CONE NTN BRG
B117-003900-NT566 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003900-TI566 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003910-NT56650 CUP NTN BRG
B117-003930-TI566X CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003940-NT567 CONE NTN BRG
B117-003970-TI570 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003980-TI570X CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-003990-NT572 CUP NTN BRG
B117-004000-TI572X CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004010-NT575 CONE NTN BRG
B117-004030-TI575S CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004050-NT580 CONE NTN BRG
B117-004060-NT592 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004060-TI592 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004070-NT592A CUP NTN BRG
B117-004090-NT594 CONE NTN BRG
B117-004100-NT594A CONE NTN BRG
B117-004110-NT596 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004120-NT598 CONE NTN BRG
B117-004147-TI6 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004150-NT612 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004150-TI612 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004170-TI615 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004220-NT632 CUP NTN BRG
B117-004270-TI6375 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004310-NT641 CONE NTN BRG
B117-004311-NS645R/632R NSK BEARING
B117-004315-NT6420 CUP NTN BRG
B117-004320-NT64450 CONE NTN BRG
B117-004325-NT6460 CONE NTN BRG
B117-004330-NT64700 CUP NTN BRG
B117-004345-NT65237 CONE NTN BRG
B117-004350-NT653 CUP NTN BRG
B117-004360-TI65320 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004365-NT6535 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004370-TI65385 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004383-NT65500 CUP NTN BRG
B117-004383-TI65500 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004388-NT6580 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004389-NS6580R/6535R NSK BRG
B117-004390-TI66200 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004400-NT663 CONE NTN BRG
B117-004410-TI66462 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004422-NT66520 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004423-NT66584 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004430-NT672 CUP NTN BRG
B117-004460-NT67322 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004472-NT67390 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004480-NT683 CONE NTN BRG
B117-004485-NT68462 CONE NTN BRG
B117-004490-NT685 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004510-NT68712 CUP NTN BRG
B117-004520-TI69354 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004530-TI69630 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004540-TI71437 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004580-TI72200C CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004610-NT742 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004630-NT74550A CONE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004640-NT74850 CUP NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004650-NT748S CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004651-NT748S/742 NTN BRG
B117-004660-NT749 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004670-TI749A CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004680-TI752 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004687-NT757 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004690-NT759 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004700-TI762XA CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004710-TI767X CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004715-NT782/772 CONE & CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004780-NT792 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004790-NT795 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004800-TI81600X CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004810-TI81962X CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004820-TI854 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004830-TI855 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004840-NT932 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004850-NT938 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004860-NTH212710 CUP NTN BRG
B117-004870-NTH212749 CONE NTN BRG
B117-004880-NTH414210 CUP NTN BRG
B117-004890-NTH414242 CONE NTN BRG
B117-004895-NTH414245 CONE NTN BRG
B117-004910-NTH414249 CONE NTN BRG
B117-004983-NTHM204010 CUP NTN BRG
B117-004985-NTHM204049 CONE NTN BRG
B117-004990-NTHM212010 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-004990-TIHM212010 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005000-NTHM212011 CUP NTN BRG
B117-005010-NTHM212047 CONE NTN BRG
B117-005020-NTHM212049 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005020-TIHM212049 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005030-NTHM215210 CUP NTN BRG
B117-005040-NTHM215249 CONE NTN BRG
B117-005080-NTHM218248 CONE NTN BRG
B117-005090-NTHM220110 CUP NTN BRG
B117-005100-NTHM220149 CONE NTN BRG
B117-005105-TIHM321210 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005107-TIHM321245 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005120-NTHM515716 CUP NTN BRG
B117-005130-NTHM515745 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005130-TIHM515745 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005140-TIHM515749 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005175-NTHM801346X/HM801310 NTN BRG
B117-005180-NTHM803110 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005190-NTHM803146 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005191-NTHM803146/HM803110 NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005200-NTHM803149 CONE NTN BRG
B117-005210-NTHM804810 CUP NTN BRG
B117-005215-TIHM804842 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005220-NTHM804846 CONE NTN BRG
B117-005230-NTHM807010 CUP NTN BRG
B117-005235-NTHM807040 CONE NTN BRG
B117-005250-NTHM807046 CONE NTN BRG
B117-005270-NTHM88510N CUP NTN BRG
B117-005280-NTHM88542 CONE NTN BRG
B117-005300-NTHM88610 CUP NTN BRG
B117-005310-NTHM88649 CONE NTN BRG
B117-005320-NTHM89410 CUP NTN BRG
B117-005330-TIHM89443 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005360-NTHM89449 CONE NTN BRG
B117-005370-NTHM903210 CUP NTN BRG
B117-005390-NTHM903249 CONE NTN BRG
B117-005400-NTHM907614 CUP NTN BRG
B117-005410-TIHM907616 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005420-TIHM907635 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005430-TIHM907639 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005440-NTHM907643 CONE NTN BRG
B117-005440-TIHM907643 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005450-NTHM911210 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005470-NTHM911245 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005480-NTJH211710 CUP NTN BRG
B117-005490-NTJH211749 CONE NTN BRG
B117-005500-NTJH415610 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005510-NTJH415647 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005560-TIJL68145 TIMKEN CONE (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005565-TIJL68111Z TIMKEN CUP (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005580-NTJL69310 CUP NTN BRG
B117-005590-NTJL69349 CONE NTN BRG
B117-005590-TIJL69349 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005595-NSJL69349RPNK/310R01 NSK (=JL69349/310)
B117-005600-NTJLM104910 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005610-NTJLM104948 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005620-NSJLM104948RG/910RGP01
B117-005630-NTJLM506810 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005630-TIJLM506810 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005645-NTJLM506849/JLM506810 NTN BRG
B117-005665-NTJLM710949/JLM710910 NTN BEARING
B117-005681-NTJLM714149/JLM714110PK NTN BRG
B117-005682-NSJM714249RG/JM714210RG NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005683-NTJM714210 CUP NTN BRG
B117-005685-NTJM714249 CONE NTN BRG
B117-005687-NTJLM813010 CUP NTN BRG
B117-005688-NTJLM813049 CONE NTN BRG
B117-005690-NTJM205110 CUP NTN BRG
B117-005700-NTJM205149 CONE NTN BRG
B117-005730-NTJM716610 CUP NTN BRG
B117-005740-NTJM716649 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005750-NTJM718110 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005760-NTJM718149 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005765-NTJM719149/JM719113 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005790-TIL102810 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005800-TIL102849 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005825-NTL225810 CUP NTN BRG
B117-005830-NTL225849 CONE NTN
B117-005850-NTL44610 CUP NTN BRG
B117-005860-TIL44613 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005870-NTL44643 CONE NTN BRG
B117-005875-NTL44643L CONE NTN BRG
B117-005877-NTL44643L/L44610 NTN BRG
B117-005890-NTL44649 CONE NTN BRG
B117-005895-NSL45449R/L45410RNE NSK
B117-005900-NTL45410 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005900-TIL45410 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005910-NTL45449 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005910-TIL45449 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005915-NSL68149RG/L68110RG NSK BRG
B117-005920-NTL68110 CUP NTN BRG
B117-005920-TIL68110 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005930-NTL68111 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005930-TIL68111 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005930-ZKL68111 CUP ZKL BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005940-NTL68149 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-005945-NTL68149/L68111 NTN BRG
B117-006005-NSLM102949R/LM102910R NSK BRG
B117-006025-NSLM11749RG/LM11710RG NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006025-NTLM11749/LM11710 NTN - SNR BRG
B117-006030-TILM11710 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006080-NTLM11910 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006090-NTLM11949 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006100-TILM120710 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006110-TILM120749 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006120-NTLM12710 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006130-NTLM12749 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006136-NSLM29749RG3/LM29710RG NSK BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006140-FALM29710 FAG CUP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006170-FALM29749 FAG CONE BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006170-TILM29749 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006180-NTLM300811 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006190-NTLM300849 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006192-NSLM300849RG3/811RG NSK BEARING
B117-006195-NSLM48548R/LM48510R NSK BRG
B117-006200-NTLM48510 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006210-NTLM48548 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006210-TILM48548 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006220-TILM48548A CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006230-FALM48548C CONE FAG BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006230-TILM48548C CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006255-NSLM501349R/LM501310R NSK BRG
B117-006260-NTLM501310 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006290-NTLM501349 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006310-NTLM503310 CUP NTN BRG
B117-006310-TILM503310 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006320-FALM503349 CONE FAG BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006320-TILM503349 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006330-TILM503349A CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006360-NTLM603011 CUP NTN BRG
B117-006360-TILM603011 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006380-NTLM603049 CONE NTN BRG
B117-006382-NSLM603049R/LM603011R NSK BRG
B117-006385-NSLM67048R/LM67010R NSK BRG
B117-006390-NTLM67010 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006430-TILM67048 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006550-NTLM806610 CUP NTN
B117-006560-NTLM806649 CONE NTN
B117-006590-NTM12610 CUP NTN BRG
B117-006600-NTM12649 CONE NTN BRG
B117-006600-TIM12649 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006610-NSM12649R/M12610R NSK BRG
B117-006630-TIM38511 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006640-TIM38547 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006690-NTM84210 CUP NTN BRG
B117-006700-NTM84249 CONE NTN BRG
B117-006710-NTM84510 CUP NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006720-NTM84548 CONE NTN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006720-TIM84548 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006721-NTM84548/M84510 NTN BRG
B117-006730-NTM86610 CUP NTN BRG
B117-006745-NTM86643/M86610 NTN BRG
B117-006760-NTM86649 CONE NTN BRG
B117-006770-NTM88010 CUP NTN BRG
B117-006800-NTM88043 CONE NTN BRG
B117-006810-NTM88046 CONE NTN BRG
B117-006820-NTM88048 CONE NTN BRG
B117-006830-TIM903310 CUP TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-006840-TIM903345 CONE TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-011560-TI55194X TIMK.(2-55194X+554 BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-012300-TIL44600LA TIMKEN (L44600LA+L44643) B (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-012400-TILM11900LA ASSY TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-012410-TILM11949L ASSY TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-012631-TIT77 TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-012680-TIT139 TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-012700-TIT151 TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-012730-TIT163X TIMKEN (532811) BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B117-012740-TIT177 TIMKEN BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)

Suppliers