Προϊόντα
Κατάλληλα για μεγάλα ακτινικά φορτία.


  Κωδικός Περιγραφή
B056-000010-RHN200 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000020-RHN201 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000030-RHN202 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000040-RHN203 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000060-NTN205 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000060-RHN205 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000075-RHN206ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000080-RHN207 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000080-ZKN207 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000090-RHN208W NSK BEARING
B056-000100-RHN208NR RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000115-RHN209ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000128-RHN210ETNC3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000130-RHN211 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000140-RHN212 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000150-NSN213W NSK BEARING
B056-000160-RHN214 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000170-NSN215W NSK BEARING
B056-000173-NSN215WC3 NSK BEARING
B056-000190-RHN217J RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000196-NSN217WC3 NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000196-NTN217C3 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000200-NSN218W NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000203-NTN218C3 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000213-RHN219C3 NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000220-RHN220MB RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000330-RHNF204 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000335-RHNF204ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000350-RHNF206 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000365-RHNF207ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000375-RHNF208ET RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000385-NSNF209ET NSK BEARING
B056-000395-NSNF210ET NSK BEARING
B056-000405-NSNF211ET NSK BEARING
B056-000415-RHNF212ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000420-NSNF213W NSK BEARING
B056-000470-RHNF218 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000505-NSNJ204ET NSK BEARING
B056-000510-NSNJ205W NSK BEARING
B056-000520-NSNJ206EW NSK BEARING
B056-000535-NTNJ207 NTN BEARING
B056-000545-NSNJ208EWC3 NSK BEARING
B056-000555-NSNJ209EW NSK BEARING
B056-000560-NSNJ210EW NSK BEARING
B056-000575-NSNJ211ET NSK BEARING
B056-000586-NSNJ212ETC3 NSK BEARING
B056-000595-NSNJ213ET NSK BEARING
B056-000600-NTNJ214 NTN BEARING
B056-000610-SNNJ215.EG15 SNR BEARING
B056-000620-NSNJ216W NSK BEARING
B056-000670-NSNJ222W NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000670-SNNJ222EG15 SNR BEARING
B056-000740-RHNU202MA RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000743-NSNU202WC3 NSK BEARING
B056-000750-NSNU203W NSK BEARING
B056-000760-NSNU204W NSK BEARING
B056-000775-NSNU205ET NSK BEARING
B056-000780-NTNU206 NTN BEARING
B056-000780-RHNU206J RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000783-NSNU206EWC3 NSK BEARING
B056-000790-NSNU207EW NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000793-NSNU207ETC3 NSK BEARING
B056-000795-RHNU207ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000805-NSNU208ET NSK BEARING
B056-000810-NSNU209ET NSK BEARING
B056-000810-NTNU209 NTN BEARING
B056-000820-NSNU210EW NSK BEARING
B056-000825-RHNU210ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000840-NTNU212ET2 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000850-NSNU213ET NSK BEARING
B056-000860-NSNU214EW NSK BEARING
B056-000870-SNNU215EG15 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000873-RHNU215MC3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000877-RHNU215M RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000880-NSNU216W NSK BEARING
B056-000895-NTNU217 NTN BEARING
B056-000896-SNNU217EG15J30(C3) SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000900-NTNU218 NTN BEARING
B056-000915-SNNU219EG15 SNR BEARING
B056-000918-NSNU219ETC3 NSK BEARING
B056-000935-NTNU222 NTN BEARING
B056-000940-NTNU224 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000943-NSNU224WC3 NSK BEARING
B056-000950-NTNU226 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000955-NTNU228 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000957-NTNU230 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-000970-NSNUP205EW NSK BEARING
B056-000988-NSNUP206EWC3 NSK BEARING
B056-000995-NSNUP207ET NSK BEARING
B056-000995-RHNUP207ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-001005-RHNUP208EW NSK BEARING
B056-001015-RHNUP209ET NSK BEARING
B056-001025-RHNUP210ETN RHP BEARING
B056-001038-RHNUP211ETNC3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B056-001045-RHNUP212ETN NSK BEARING
B056-001053-NSNUP213EWC3 NSK BEARING
B057-000005-RHN301 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000010-RHN302 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000020-RHN303MB RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000030-RHN304 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000045-RHN305ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000050-RHN306J RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000060-ZKN307 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000065-RHN307ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000070-RHN307NR RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000080-NSN308W NSK BEARING
B057-000105-NSN309ET NSK BEARING
B057-000118-NSN310WC3 NSK BEARING
B057-000120-RHN310NR RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000133-NSN311MC3E NSK BEARING
B057-000137-RHN311EVM RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000143-NSN312WC3 NSK BEARING
B057-000150-RHN313 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000157-RHN313EVM RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000170-RHN315 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000180-RHN316 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000190-RHN317 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000200-NTN318 NTN BEARING
B057-000203-NSN318WC3 NSK BEARING
B057-000210-NSN319W NSK BEARING
B057-000215-RHN319EVM NSK-RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000223-NTN320C3 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000240-RHN321 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000270-NSN324W NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000273-NSN324WC3 NSK BEARING
B057-000335-RHNF304ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000365-RHNF307ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000370-RHNF308 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000393-RHNF309WC3 NSK BEARING
B057-000400-RHNF310 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000405-RHNF310ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000410-RHNF311MB RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000430-RHNF313 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000440-RHNF314 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000450-RHNF315 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000500-NTNJ304 NTN BEARING
B057-000510-NSNJ305ET NSK BEARING
B057-000520-NTNJ306 NTN BEARING
B057-000523-NSNJ306EWC3 NSK BEARING
B057-000530-NSNJ307EW NSK BEARING
B057-000535-RHNJ307ET RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000545-NSNJ308ET NSK BEARING
B057-000557-NSNJ309EWC3 NSK BEARING
B057-000560-NSNJ310EW NSK BEARING
B057-000565-RHNJ310EEJ RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000580-RHNJ312 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000583-RHNJ312EJSC3 NSK BEARING
B057-000590-RHNJ313 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000600-SNNJ314.E.G15 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000604-NSNJ314WC4 NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000610-ZKNJ315 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000620-RHNJ316J RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000620-ZKNJ316 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000624-NSNJ316ET NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000633NJ317JC3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000775-NSNU306ET NSK BEARING
B057-000780-NTNU307E NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000781-NSNU307ETC3 NSK BEARING
B057-000785-RHNU307ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000795-NSNU308ET NSK BEARING
B057-000805-NSNU309ET NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000806-NSNU309ETC3 NSK BEARING
B057-000825-NSNU310ET NSK BEARING
B057-000850-NTNU311 NTN BEARING
B057-000852-NSNU311ETC3 NSK BEARING
B057-000862-RHNU312EVM RHP BEARING
B057-000880-NSNU313W NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000880-NTNU313 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000883-NSNU313WC3 NSK BEARING
B057-000905-NSNU314WC3 NSK BEARING
B057-000912-NSNU315ETC3 NSK BEARING
B057-000913-RHNU315JC3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000920-NSNU316ET NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-000923-NSNU316WC3 NSK BEARING
B057-000933-NSNU317WC3 NSK BEARING
B057-000933-NTNU317C3 NTN BEARING
B057-000950-NSNU318WC3 NSK BEARING
B057-000963-NSNU319EMC3 NSK BEARING
B057-000983-NTNU320C3 NTN BEARING
B057-000990-NTNU321 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-001003-NSNU322WC3 NSK BEARING
B057-001030-RHNU326EVM RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-001040-RHNUP304 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-001050-RHNUP305ET NSK BEARING
B057-001060-RHNUP306 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-001070-NSNUP307EW NSK BEARING
B057-001075-RHNUP307ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-001085-RHNUP308EW NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-001088-NSNUP308EWC3 NSK BEARING
B057-001100-NSNUP309EW NSK BEARING
B057-001110-RHNUP309NR RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-001120-NSNUP310EW NSK BEARING
B057-001140-NSNUP311ET NSK BEARING
B057-001143-NTNUP311NR NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-001150-RHNUP312EVM RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-001160-NTNUP314EG1NRSC3U NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B057-001180-NTNUPK314NRVS NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B058-000040-RHN408 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B058-000065-RHN411 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B058-000135-NTNJ406 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B058-000150-NSNJ407W NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B058-000160-NSNJ408W NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B058-000160-SNNJ408 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B058-000170-NSNJ409W NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B058-000180-SNNJ410 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B058-000185-NTNJ413 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B058-000185-SNNJ413 SNR (OR FAG) BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B058-000220-NTNU408 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B058-000237-NSNU410W NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B058-000238-NSNU410WC3 NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B058-000264-NTNUP408G1 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B059-000055-SNNJ2204EG15 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B059-000068-NSNJ2205WC3 NSK BEARING
B059-000073-NTNJ2206C3 NTN BEARING
B059-000080-NSNJ2207ET NSK BEARING
B059-000090-NTNJ2208 NTN BEARING
B059-000100-NSNJ2209 NSK BEARING
B059-000115-SNNJ2210ETN(EG15) SNR BEARING
B059-000125-NSNJ2211W NSK BEARING
B059-000165-NSNU2204W NSK BEARING
B059-000165-SNNU2204ETN(EG15) SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B059-000170-NTNU2205 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B059-000175-RHNU2205ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B059-000185-NSNU2206ET NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B059-000185-RHNU2206ET RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B059-000188-NSNU2206ETC3 NSK BEARING
B059-000195-RHNU2207ET NSK BEARING
B059-000203-NTNU2208C3 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B059-000215-NSNU2209ET NSK BEARING
B059-000225-NTNU2210E ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B059-000228-NSNU2210ETC3 NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B059-000248-NSNU2212ETC3 NSK BEARING
B059-000249-NTNU2213 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B059-0002495-NSNU2213WC3 NSK BEARING
B059-000250-SNNU2214E.G15 SNR BEARING
B059-000268-NSNU2215ETC3 NSK BEARING
B059-000270-NTNU2216 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B059-0002705-NTNU2217E NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B059-000272-NTNUP2205ET2 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B059-000273-NSNUP2206W NSK BEARING
B060-000015-NSNJ2305W NSK BEARING
B060-000023-RHNJ2306JC3 RHP BEARING
B060-000030-RHNJ2307 RHP BEARING
B060-000045-NTNJ2308 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B060-000048-NSNJ2308WC3 NSK BEARING
B060-000053-NTNJ2309C3 NTN BEARING
B060-000073-NTNJ2312 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B060-000077-NTNJ2316C3 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B060-000078-NTNJ2316C4 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B060-000080-NSNJ2317W NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B060-000085-RHNU2305ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B060-000090-SNNU2306 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B060-000093-RHNU2306ETNC3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B060-000105-SNNU2307.E.G15 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B060-000115-NSNU2308W NSK BEARING
B060-000120-NSNU2309W NSK BEARING
B060-000125-NSNU2309ETC3 NSK BEARING
B060-000133-NSNU2310ETC3 NSK BEARING
B060-000140-NTNU2312 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B060-000156-NTNU2315G1C3 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B060-000180-RHNU2320ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B060-000189-NSNUP2308ET NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B060-000200-NTNUP2310 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B060-000210-NTNUP2311 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B060-000230-NTNUP2314 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B060-001270-ZKNN3016K ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B060-001278-NSNU1013 NSK BEARING
B060-001290-NTNU1026 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
Ψηλά ακτινικά φορτία μόνο.


  Κωδικός Περιγραφή
B084-000005-RHXLRJ1.5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000010-RHLRJ1/2MB RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000030-RHLRJ5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000040-RHLRJA5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000060-RHLLRJ5/8M RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000100-RHLLRJN3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000110-RHLRJ7/8 RHP BEARING
B084-000130-RHLLRJ7/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000140-RHLLRJN7/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000150-RHLRJ1 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000170-RHLLRJ1 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000180-RHLLRJN1 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000190-RHLRJ1.1/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000200-RHLRJA1.1/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000210-RHLLRJ1.1/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000215-RHLLRJN1.1/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000220-RHLRJ1.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000240-RHLLRJ1.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000260-RHLRJ1.3/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000270-RHLRJA1.3/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000290-RHLRJ1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000310-RHLLRJ1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000320-RHLLRJN1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000330-RHLRJ1.5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000340-RHLRJA1.5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000345-RHLLRJ1.5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000365-RHLLRJ1.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000368-RHLLRJN1.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000370-RHLRJ1.7/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000375-RHLRJA1.7/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000395-RHLLRJ2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000410-RHLRJ2.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000430-RHLRJA2.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000443-RHLLRJ2.1/4MC3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000450-RHLRJ2.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000460-RHLRJA2.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000463-RHLLRJN2.1/2C3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000470-RHLRJ2.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000540-RHLRJA3.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000560-RHLRJA3.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000580-RHLRJA3.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000590-RHLRJ4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000625-RH2/LLRJ4.1/8E RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B084-000690-RHLRJ5E RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000005-RHMRJ1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000010-RHMRJ5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000020-RHMRJA5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000050-RHMRJA3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000070-RHMMRJN3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000080-RHMRJ7/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000120-RHMRJ1 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000140-RHMMRJ1 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000160-RHMRJ1.1/8 STERLING BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000180-RHMMRJ1.1/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000190-RHMMRJA1.1/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000210-RHMMRJN1.1/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000220-RHMRJ1.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000230-RHMRJA1.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000255-RHMMRJN1.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000260-RHMRJ1.3/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000295-RHMMRJN1.3/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000310-RHMRJA1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000315-RHMRJB1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000320-RHMMRJ1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000330-RHMMRJN1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000355-RHMMRJN1.5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000370-RHMRJA1.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000380-RHMRJ1.7/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000400-RHMRJA2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000420-RHMMRJB2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000430-RHMMRJN2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000440-RHMRJ2.1/4J RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000450-RHMRJA2.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000460-RHMRJ2.1/2J RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000520-RHMRJ3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000570-RHMRJ3.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000650-RHMRJ3.3/4EVM RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B085-000660-RHMRJA 3.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
Mεγάλα φορτία σε περιορισμένο χώρο.


  Κωδικός Περιγραφή
B118-000005-NT1R8X12X12.5 INNER RACE NTN
B118-000010-NT1R10X14X12 INNER RACE NTN
B118-000020-NT1R10X14X13 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000040-NT1R12X16X13 INNER RACE NTN
B118-000045-NT1R15X18X12.5 INNER RACE NTN
B118-000050-NT1R15X20X13 INNER RACE NTN
B118-000055-NT1R15X20X20.5 INNER RACE NTN
B118-000090-NT1R20X25X17 INNER RACE NTN
B118-000100-NT1R20X25X20.5 INNER RACE NTN
B118-000110-NT1R20X25X23 INNER RACE NTN
B118-000120-NT1R22X28X17 INNER RACE NTN
B118-000130-NT1R22X28X20.5 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000140-NT1R22X28X23 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000145-NT1R25X30X17 NTN INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000150-NT1R25X30X20.5 INNER RACE NTN
B118-000153-NT1R25X30X23 INNER RACE NTN
B118-000156-NT1R25X30X26 INNER RACE NTN
B118-000160-NT1R25X30X30 INNER RACE NTN
B118-000164-NT1R30X35X17 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-0001645-NT1R30X35X18 INNER RACE NTN
B118-000165-NT1R30X35X20.5 INNER RACE NTN
B118-000170-NT1R30X35X23 INNER RACE NTN
B118-000180-NT1R30X35X30 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000190-NT1R30X38X28.5 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000193-NT1R35X40X20 INNER RACE NTN
B118-000200-NT1R35X42X20 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000210-NT1R35X42X27 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000220-NT1R35X42X36 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000230-NT1R40X48X22 INNER RACE NTN
B118-000240-NT1R40X48X30 INNER RACE NTN
B118-000250-NT1R40X48X40 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000254-NT1R50X58X22 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000255-NT1R55X60X25 NTN INNER RACE
B118-000256-NT1R55X65X30 NTN INNER RACE
B118-000260-NT1R5X8X12 NTN INNER RACE (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000270-NT1R7X10X10.5 NTN INNER RACE
B118-000300-NTRNA5902 (8QRNA5902) NEEDLE BRG NTN
B118-000310-NTBKS20X28X20-1 NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000320-NTBKS25X32X22 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000322-NTDCL228 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000330-NTHK0810 NEEDLE BRG NTN
B118-000335-NTHK0912 NEEDLE BRG NTN
B118-000340-NTHK1010 NEEDLE BRG NTN
B118-000342-NTHK1012 NEEDLE BRG NTN
B118-000344-NTHK1210 NTN NEEDLE BEARING
B118-000345-NTHK1212 NTN NEEDLE BEARING
B118-000346-NTHK1312 NTN NEEDLE BRG
B118-000360-NTHK1412(7E-HK1412) NTN NEEDLE BRG
B118-000365-NTHK1416 (7E-HK1416) NTN BEARING
B118-000367-NTHMK1416 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000370-NTHK1612 NEEDLE BRG NTN
B118-000375-NTHK1616 NEEDLE BRG NTN
B118-000380-NTHK1812 NTN NEEDLE BRG
B118-000383-NTHK1816 NEEDLE BRG NTN
B118-000384-NTHK2012 NEEDLE BRG NTN
B118-000385-NTHK2016 NEEDLE BRG NTN
B118-0003855-NTHK2212 NEEDLE BRG NTN
B118-000386-NTHK2216 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000387-NTHK2020 NEEDLE BRG NTN
B118-000390-NTHK2516 NEEDLE BRG NTN
B118-000400-NTHK2520 NEEDLE BRG NTN
B118-000403-NTHMK2520 NEEDLE BRG NTN
B118-000405-NTHK2816 NEEDLE BRG NTN
B118-000420-NTHK2820D NEEDLE BRG NTN
B118-000426-NTHK3016LL NEEDLE BRG NTN
B118-000428-NTHK3018L NEEDLE BRG NTN
B118-000430-NTHK3020 NEEDLE BRG NTN
B118-000433-NTHK3026 NEEDLE BRG NTN
B118-000435-NTHK3520 NEEDLE BRG NTN
B118-000436-NTHK4018L/3AS NEEDLE BRG NTN
B118-0004365-NTHMK4018L NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000437-NTHK4020 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000439-NTHK4516 NEEDLE BRG NTN
B118-000450-NT7E-HKS13.5X20X12 NTN NEEDLE BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000480-NTK28X32X28.8X NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000490-NTK38X43X27.9XP1 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000500-NTK56X61X33.6X NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000510-NTKJ29X34X23.8X NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000520-NTKJ32X37X27S NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000540-NTKJ40X45X29.8X NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000545-NTKJ43X48X29.8X1 SUG4 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000550-NTKMJ20X26X20 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000552-NTKMJ20X28X19.8X4S NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000570-NTM1-101412 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000580-NTM1-141816 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000590-NTM1-162016 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000600-NTM1-182216 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000610-NTMR122012 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000620-NTMR142212 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000623-NTMR142216 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000630-NTMR182616 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000640-NTMR202816 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000650-NTMR223016 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000655-NTM1-202416 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000660-NTMR243316V1+M1-202416 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000680-NTNK30X47X17-6PX1 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-0006805-NTNK14/16R NTN NEEDLE BRG
B118-0006807-NTNK16/16R NTN NEEDLE BRG
B118-000681-NTNK20/16R NTN NEEDLE BRG
B118-0006815-NTNK22/16R NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-0006817-NTNK24/20R NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000682-NTNK26/20R NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000683-NTNK32/30R NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-0006833-NTNK35/20R NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-0006835-NTNK40/20R NTN NEEDLE BRG
B118-000684-NTNK40/30R NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000685-NTNK60/25R NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000689-NTNK65/25R NTN NEEDLE BRG
B118-0006915-NTNK70/25R NTN NEEDLE BRG
B118-000693-NTPCJ162112 NTN NEEDLE BRG
B118-000703-NTNA2203LL NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000706-NTNA2206LL NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000710-NTRNA4900 NEEDLE BRG NTN
B118-000720-NTRNA4901 NEEDLE BRG NTN
B118-000730-NTRNA4902 NEEDLE BRG NTN
B118-000740-NTRNA4903R NEEDLE BRG NTN
B118-000750-NTRNA4904R NEEDLE BRG NTN
B118-000753-NTRNA4905R NEEDLE BRG NTN
B118-000755-NTRNA4907R NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000757-NTRNA4906R NEEDLE BRG NTN
B118-000760-NTRNA4908R NEEDLE BRG NTN
B118-000765-NTRNA4910R NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000770-NTRNA49/22R NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000780-NTRNA5903 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000790-NTRNA5904 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000800-NTRNA5906 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000810-NTRNA5907 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000820-NTRNA5908 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000830-NTRNA59/22 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000840-NTRNA6905 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000860-NTRNA6907 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-000870-NTRNA6908 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-001005-NTSCE1212 NTN NEEDLE BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-001006-NTSCE1412A NTN NEEDLE BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-001010-NTSCE2016 NTN NEEDLE BEARING
B118-001015-NTSCE2416 NTN NEEDLE BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-001017-NTSCE2420A NTN NEEDLE BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-001020-NTDCL2816 (=SCE2816) NTN NEEDLE BRG.
B118-001021-NTSCE2824A NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-001022-NTDCL86 NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-001023-NTDCL108 NTN NEEDLE BRG
B118-001024-NTDCL126 NTN NEEDLE BRG
B118-001030-NTDCL1612 NTN NEEDLE BRG
B118-001040-NTDCL1812 (=SCE1812) NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-001050-NTDCL1816 NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-001600-NTNKIA5902 NTN NEEDLE ROLLER BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-NATR20LL-NTNATR20LL NTN NEEDLE BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-NKX45ZNKX45Z NTN NEEDLE BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B118-NUTR204X-NTNUTR204X NTN YOKE TYPE TRACK ROLLER
B118-NUTR206X-NTNUTR206X NTN YOKE TYPE TRACK ROLLER
B118-NUTR208XNUTR208X NTN YOKE TYPE TRACK ROLLER
  Κωδικός Περιγραφή
B123-HF2016-NTHF2016 1-WAY NTN BEARING
B123-HF2520-NTHF2520 1-WAY BEARING
B123-HF3020HF3020 1-WAY BEARING
B123-HF3520BHF3520B 1-WAY BEARING

Suppliers

<