Προϊόντα
Κατάλληλα για μεγάλα ακτινικά φορτία.


  Κωδικός ΠεριγραφήΤιμή (με Φ.Π.Α.) 
108431N200 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 59.26 €  
108432N201 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 50.81 €  
108433N202 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 50.99 €  
108434N203 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 51.41 €  
108436N205 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 31.42 €  
108437N205 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 52.12 €  
108440N206ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 54.26 €  
108441N207 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 59.14 €  
108444N207 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 52.84 €  
108446N208W NSK BEARING 35.22 €  
108447N208NR RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 64.74 €  
108448N209ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 80.68 €  
108450N210ETNC3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 82.88 €  
108451N211 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 96.63 €  
108452N212 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 110.43 €  
108454N213W NSK BEARING 69.97 €  
108456N214 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 130.42 €  
108457N215W NSK BEARING 81.40 €  
108460N215WC3 NSK BEARING 81.40 €  
108466N217J RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 248.47 €  
108467N217WC3 NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 140.96 €  
108468N217C3 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 200.69 €  
108471N218W NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 176.83 €  
108473N218C3 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 212.30 €  
108475N219C3 NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 201.88 €  
108476N220MB RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 491.17 €  
108478NF204 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 51.05 €  
108479NF204ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 51.88 €  
108483NF206 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 55.28 €  
108485NF207ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 64.50 €  
108487NF208ET RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 67.12 €  
108489NF209ET NSK BEARING 43.08 €  
108491NF210ET NSK BEARING 47.42 €  
108493NF211ET NSK BEARING 55.22 €  
108495NF212ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 117.33 €  
108496NF213W NSK BEARING 82.88 €  
108499NF218 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 267.51 €  
108500NJ204ET NSK BEARING 27.13 €  
108502NJ205W NSK BEARING 24.75 €  
108506NJ206EW NSK BEARING 31.65 €  
108511NJ207 NTN BEARING 53.25 €  
108514NJ208EWC3 NSK BEARING 35.28 €  
108517NJ209EW NSK BEARING 32.61 €  
108519NJ210EW NSK BEARING 43.79 €  
108523NJ211ET NSK BEARING 50.99 €  
108526NJ212ETC3 NSK BEARING 58.07 €  
108529NJ213ET NSK BEARING 70.03 €  
108530NJ214 NTN BEARING 109.96 €  
108532NJ215.EG15 SNR BEARING 168.50 €  
108533NJ216W NSK BEARING 106.74 €  
108541NJ222W NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 498.13 €  
152989NJ222EG15 SNR BEARING 457.91 €  
108543NU202MA RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 56.64 €  
108544NU202WC3 NSK BEARING 19.28 €  
108545NU203W NSK BEARING 19.75 €  
108547NU204W NSK BEARING 20.71 €  
108551NU205ET NSK BEARING 20.77 €  
108553NU206 NTN BEARING 33.20 €  
108554NU206J RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 48.31 €  
108555NU206EWC3 NSK BEARING 28.86 €  
108558NU207EW NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 35.34 €  
108561NU207ETC3 NSK BEARING 35.34 €  
108562NU207ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 50.28 €  
108563NU208ET NSK BEARING 35.52 €  
108566NU209ET NSK BEARING 39.03 €  
108567NU209 NTN BEARING 45.70 €  
108569NU210EW NSK BEARING 46.17 €  
108571NU210ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 59.32 €  
108573NU212ET2 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 78.06 €  
108575NU213ET NSK BEARING 71.28 €  
108578NU214EW NSK BEARING 76.64 €  
108581NU215EG15 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 152.80 €  
108582NU215MC3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 236.16 €  
108584NU215M RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 236.16 €  
108585NU216W NSK BEARING 90.20 €  
108590NU217 NTN BEARING 153.39 €  
108592NU217EG15J30(C3) SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 217.65 €  
108593NU218 NTN BEARING 199.03 €  
108595NU219EG15 SNR BEARING 271.80 €  
108596NU219ETC3 NSK BEARING 145.89 €  
108599NU222 NTN BEARING 348.43 €  
108602NU224 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 461.48 €  
108603NU224WC3 NSK BEARING 412.33 €  
108604NU226 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 486.23 €  
108606NU228 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 778.97 €  
108607NU230 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 819.55 €  
108609NUP205EW NSK BEARING 39.09 €  
108612NUP206EWC3 NSK BEARING 42.36 €  
108613NUP207ET NSK BEARING 46.95 €  
108614NUP207ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 61.17 €  
108615NUP208EW NSK BEARING 48.67 €  
108618NUP209ET NSK BEARING 53.07 €  
108619NUP210ETN RHP BEARING 85.20 €  
108623NUP211ETNC3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 106.62 €  
108625NUP212ETN NSK BEARING 81.46 €  
108626NUP213EWC3 NSK BEARING 90.74 €  
108633N301 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 25.94 €  
108634N302 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 41.59 €  
108635N303MB RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 85.39 €  
108636N304 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 47.30 €  
108637N305ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 54.56 €  
108638N306J RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 79.19 €  
108640N307 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 64.50 €  
108641N307ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 76.64 €  
108642N307NR RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 82.82 €  
108643N308W NSK BEARING 46.89 €  
108645N309ET NSK BEARING 54.20 €  
108648N310WC3 NSK BEARING 67.12 €  
108649N310NR RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 118.52 €  
108651N311MC3E NSK BEARING 168.03 €  
108652N311EVM RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 236.16 €  
108654N312WC3 NSK BEARING 95.02 €  
108656N313 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 186.47 €  
108657N313EVM RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 332.49 €  
108662N315 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 300.89 €  
108663N316 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 414.83 €  
108664N317 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 428.04 €  
108666N318 NTN BEARING 426.32 €  
108669N318WC3 NSK BEARING 406.74 €  
155688N319W NSK BEARING 419.12 €  
108672N319EVM NSK-RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 470.53 €  
108674N320C3 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 525.62 €  
108676N321 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 673.36 €  
156326N324W NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 756.60 €  
108677N324WC3 NSK BEARING 756.60 €  
108683NF304ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 53.07 €  
108687NF307ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 66.88 €  
108688NF308 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 89.07 €  
108689NF309WC3 NSK BEARING 67.18 €  
108690NF310 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 144.70 €  
108691NF310ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 144.70 €  
108692NF311MB RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 172.79 €  
108694NF313 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 209.20 €  
108695NF314 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 219.20 €  
108696NF315 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 300.89 €  
108697NJ304 NTN BEARING 34.39 €  
108699NJ305ET NSK BEARING 30.76 €  
108703NJ306 NTN BEARING 51.05 €  
108705NJ306EWC3 NSK BEARING 37.07 €  
108707NJ307EW NSK BEARING 40.70 €  
108708NJ307ET RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 54.44 €  
108711NJ308ET NSK BEARING 43.14 €  
108716NJ309EWC3 NSK BEARING 55.22 €  
108719NJ310EW NSK BEARING 61.17 €  
108722NJ310EEJ RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 148.27 €  
108725NJ312 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 200.16 €  
108726NJ312EJSC3 NSK BEARING 130.01 €  
108727NJ313 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 205.22 €  
108729NJ314.E.G15 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 213.78 €  
108730NJ314WC4 NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 166.60 €  
108732NJ315 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 152.32 €  
108734NJ316J RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 355.33 €  
108735NJ316 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 153.51 €  
108736NJ316ET NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 173.98 €  
108738NJ317JC3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 339.39 €  
108744NU306ET NSK BEARING 34.27 €  
108747NU307E NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 50.99 €  
108749NU307ETC3 NSK BEARING 37.96 €  
108751NU307ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 56.88 €  
108752NU308ET NSK BEARING 45.93 €  
108754NU309ET NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 54.50 €  
108756NU309ETC3 NSK BEARING 54.50 €  
108760NU310ET NSK BEARING 71.88 €  
108762NU311 NTN BEARING 102.16 €  
108763NU311ETC3 NSK BEARING 73.30 €  
108767NU312EVM RHP BEARING 242.16 €  
108770NU313 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 121.86 €  
108772NU313WC3 NSK BEARING 117.33 €  
108777NU314WC3 NSK BEARING 129.53 €  
108779NU315ETC3 NSK BEARING 145.83 €  
108780NU315JC3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 265.13 €  
108781NU316ET NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 156.84 €  
108783NU316WC3 NSK BEARING 156.84 €  
108787NU317WC3 NSK BEARING 316.42 €  
108788NU317C3 NTN BEARING 324.63 €  
108790NU318WC3 NSK BEARING 319.75 €  
108795NU319EMC3 NSK BEARING 559.18 €  
108798NU320C3 NTN BEARING 578.82 €  
108799NU321 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 608.68 €  
108802NU322WC3 NSK BEARING 621.89 €  
108805NU326EVM RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 1357.31 €  
108808NUP304 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 48.31 €  
108809NUP305ET NSK BEARING 46.95 €  
108810NUP306 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 52.60 €  
108811NUP307EW NSK BEARING 53.85 €  
108812NUP307ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 62.36 €  
108815NUP308EW NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 55.75 €  
108816NUP308EWC3 NSK BEARING 55.75 €  
108817NUP309EW NSK BEARING 65.99 €  
108819NUP309NR RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 152.80 €  
108820NUP310EW NSK BEARING 81.40 €  
108822NUP311ET NSK BEARING 106.92 €  
108824NUP311NR NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 117.63 €  
108825NUP312EVM RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 243.24 €  
108826NUP314EG1NRSC3U NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 264.00 €  
108829NUPK314NRVS NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 264.00 €  
108834N408 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 105.02 €  
108836N411 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 138.52 €  
108839NJ406 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 84.73 €  
108840NJ407W NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 73.54 €  
108841NJ408W NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 112.34 €  
108842NJ408 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 183.74 €  
108843NJ409W NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 127.21 €  
108846NJ413 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 309.94 €  
108847NJ413 SNR (OR FAG) BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 368.25 €  
108850NU408 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 129.29 €  
108851NU410W NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 122.09 €  
108853NU410WC3 NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 122.09 €  
108856NUP408G1 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 222.71 €  
108859NJ2204EG15 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 43.55 €  
108862NJ2205WC3 NSK BEARING 33.62 €  
108864NJ2206C3 NTN BEARING 52.60 €  
108865NJ2207ET NSK BEARING 38.67 €  
108868NJ2208 NTN BEARING 61.70 €  
108870NJ2209 NSK BEARING 45.46 €  
108873NJ2210ETN(EG15) SNR BEARING 76.64 €  
108874NJ2211W NSK BEARING 56.70 €  
108879NU2204W NSK BEARING 46.23 €  
108880NU2204ETN(EG15) SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 46.65 €  
108881NU2205 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 47.06 €  
108882NU2205ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 47.54 €  
108883NU2206ET NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 37.37 €  
108884NU2206ET RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 50.69 €  
108885NU2206ETC3 NSK BEARING 37.37 €  
108886NU2207ET NSK BEARING 38.56 €  
108891NU2208C3 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 56.41 €  
108893NU2209ET NSK BEARING 44.86 €  
108896NU2210E ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 42.36 €  
108898NU2210ETC3 NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 47.18 €  
108903NU2212ETC3 NSK BEARING 65.27 €  
108905NU2213 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 112.10 €  
108906NU2213WC3 NSK BEARING 78.18 €  
108907NU2214E.G15 SNR BEARING 153.15 €  
108910NU2215ETC3 NSK BEARING 100.20 €  
108912NU2216 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 154.22 €  
108913NU2217E NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 166.60 €  
108920NUP2205ET2 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 39.03 €  
108921NUP2206W NSK BEARING 44.98 €  
108926NJ2305W NSK BEARING 53.31 €  
108929NJ2306JC3 RHP BEARING 80.50 €  
108930NJ2307 RHP BEARING 86.75 €  
108932NJ2308 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 97.88 €  
108934NJ2308WC3 NSK BEARING 76.99 €  
108935NJ2309C3 NTN BEARING 110.19 €  
108936NJ2312 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 236.16 €  
108938NJ2316C3 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 407.69 €  
108939NJ2316C4 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 407.69 €  
108940NJ2317W NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 408.05 €  
108943NU2305ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 61.64 €  
108944NU2306 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 70.80 €  
108945NU2306ETNC3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 76.40 €  
108947NU2307.E.G15 SNR BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 93.83 €  
108948NU2308W NSK BEARING 76.99 €  
154401NU2309W NSK BEARING 89.07 €  
108950NU2309ETC3 NSK BEARING 110.43 €  
108953NU2310ETC3 NSK BEARING 106.98 €  
108954NU2312 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 236.10 €  
108955NU2315G1C3 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 615.05 €  
108958NU2320ETN RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 931.06 €  
108964NUP2308ET NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 76.40 €  
108966NUP2310 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 186.83 €  
108967NUP2311 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 205.87 €  
108968NUP2314 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 286.79 €  
108973NN3016K ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 221.34 €  
151551NU1013 NSK BEARING 159.70 €  
108977NU1026 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 616.42 €  
Ψηλά ακτινικά φορτία μόνο.


  Κωδικός ΠεριγραφήΤιμή (με Φ.Π.Α.) 
109666XLRJ1.5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 216.34 €  
109667LRJ1/2MB RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 57.48 €  
109668LRJ5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 69.97 €  
109670LRJA5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 70.39 €  
109671LLRJ5/8M RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 70.39 €  
109675LLRJN3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 95.56 €  
109677LRJ7/8 RHP BEARING 73.19 €  
109680LLRJ7/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 94.96 €  
109681LLRJN7/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 126.06 €  
109683LRJ1 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 71.16 €  
109686LLRJ1 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 101.03 €  
109687LLRJN1 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 126.06 €  
109688LRJ1.1/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 81.99 €  
109689LRJA1.1/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 94.84 €  
109690LLRJ1.1/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 107.77 €  
109691LLRJN1.1/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 107.77 €  
109692LRJ1.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 80.21 €  
109694LLRJ1.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 170.05 €  
109695LRJ1.3/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 91.39 €  
109696LRJA1.3/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 104.24 €  
109698LRJ1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 100.44 €  
109700LLRJ1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 189.09 €  
109701LLRJN1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 189.09 €  
109703LRJ1.5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 105.67 €  
109704LRJA1.5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 117.33 €  
109705LLRJ1.5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 190.88 €  
109708LLRJ1.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 193.38 €  
109709LLRJN1.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 193.38 €  
109710LRJ1.7/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 157.32 €  
109711LRJA1.7/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 164.70 €  
109714LLRJ2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 225.68 €  
109716LRJ2.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 179.04 €  
109717LRJA2.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 196.59 €  
109718LLRJ2.1/4MC3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 256.18 €  
109719LRJ2.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 265.31 €  
109720LRJA2.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 283.70 €  
109721LLRJN2.1/2C3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 295.83 €  
109722LRJ2.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 311.30 €  
109728LRJA3.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 437.15 €  
109730LRJA3.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 481.06 €  
109732LRJA3.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 645.57 €  
109733LRJ4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 762.67 €  
1097342/LLRJ4.1/8E RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 767.79 €  
109737LRJ5E RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 1069.57 €  
109738MRJ1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 42.72 €  
109739MRJ5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 56.58 €  
109740MRJA5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 58.55 €  
109742MRJA3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 86.42 €  
109744MMRJN3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 86.42 €  
109745MRJ7/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 77.17 €  
109749MRJ1 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 82.35 €  
109751MMRJ1 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 117.10 €  
109753MRJ1.1/8 STERLING BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 91.51 €  
109755MMRJ1.1/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 151.43 €  
109756MMRJA1.1/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 151.43 €  
109757MMRJN1.1/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 161.13 €  
109758MRJ1.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 98.12 €  
109759MRJA1.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 118.35 €  
109761MMRJN1.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 185.40 €  
109762MRJ1.3/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 113.35 €  
109764MMRJN1.3/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 167.08 €  
109767MRJA1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 152.08 €  
109768MRJB1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 152.80 €  
109769MMRJ1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 204.20 €  
109770MMRJN1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 204.20 €  
109773MMRJN1.5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 263.70 €  
109775MRJA1.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 186.77 €  
109776MRJ1.7/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 196.23 €  
109778MRJA2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 204.20 €  
109779MMRJB2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 285.24 €  
109780MMRJN2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 285.24 €  
109781MRJ2.1/4J RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 307.50 €  
109782MRJA2.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 355.57 €  
109783MRJ2.1/2J RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 311.30 €  
109787MRJ3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 648.19 €  
109789MRJ3.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 845.38 €  
109797MRJ3.3/4EVM RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 1286.03 €  
109798MRJA 3.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 1265.92 €  
Mεγάλα φορτία σε περιορισμένο χώρο.


  Κωδικός ΠεριγραφήΤιμή (με Φ.Π.Α.) 
1119751R8X12X12.5 INNER RACE NTN 5.30 €  
1119761R10X14X12 INNER RACE NTN 6.72 €  
1119771R10X14X13 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 10.65 €  
1119791R12X16X13 INNER RACE NTN 5.71 €  
1119801R15X18X12.5 INNER RACE NTN 5.71 €  
1119811R15X20X13 INNER RACE NTN 5.71 €  
1119821R15X20X20.5 INNER RACE NTN 7.02 €  
1119881R20X25X17 INNER RACE NTN 6.31 €  
1119891R20X25X20.5 INNER RACE NTN 6.31 €  
1119901R20X25X23 INNER RACE NTN 7.85 €  
1119911R22X28X17 INNER RACE NTN 7.44 €  
1119921R22X28X20.5 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 7.73 €  
1119931R22X28X23 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 7.85 €  
1119941R25X30X17 NTN INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 7.85 €  
1119951R25X30X20.5 INNER RACE NTN 7.85 €  
1119961R25X30X23 INNER RACE NTN 7.85 €  
1119981R25X30X26 INNER RACE NTN 9.28 €  
1119991R25X30X30 INNER RACE NTN 10.29 €  
1120001R30X35X17 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 8.57 €  
1120011R30X35X18 INNER RACE NTN 8.81 €  
1120021R30X35X20.5 INNER RACE NTN 10.00 €  
1120031R30X35X23 INNER RACE NTN 10.47 €  
1120041R30X35X30 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 11.66 €  
1120051R30X38X28.5 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 14.16 €  
1120061R35X40X20 INNER RACE NTN 9.28 €  
1120081R35X42X20 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 10.59 €  
1120091R35X42X27 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 11.54 €  
1120101R35X42X36 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 11.78 €  
1120111R40X48X22 INNER RACE NTN 14.10 €  
1120121R40X48X30 INNER RACE NTN 16.78 €  
1120131R40X48X40 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 17.14 €  
1120141R50X58X22 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 17.31 €  
1120151R55X60X25 NTN INNER RACE 17.55 €  
1120161R55X65X30 NTN INNER RACE 17.73 €  
1120171R5X8X12 NTN INNER RACE (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 5.41 €  
1120181R7X10X10.5 NTN INNER RACE 6.31 €  
112019RNA5902 (8QRNA5902) NEEDLE BRG NTN 16.66 €  
112020BKS20X28X20-1 NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 9.04 €  
112021BKS25X32X22 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 11.78 €  
112022DCL228 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 10.00 €  
112025HK0810 NEEDLE BRG NTN 4.52 €  
112026HK0912 NEEDLE BRG NTN 4.28 €  
112027HK1010 NEEDLE BRG NTN 4.28 €  
112028HK1012 NEEDLE BRG NTN 4.28 €  
112029HK1210 NTN NEEDLE BEARING 4.28 €  
112030HK1212 NTN NEEDLE BEARING 4.28 €  
112031HK1312 NTN NEEDLE BRG 4.52 €  
112032HK1412(7E-HK1412) NTN NEEDLE BRG 4.52 €  
112033HK1416 (7E-HK1416) NTN BEARING 5.24 €  
112034HMK1416 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 5.59 €  
112036HK1612 NEEDLE BRG NTN 4.76 €  
112037HK1616 NEEDLE BRG NTN 5.00 €  
112038HK1812 NTN NEEDLE BRG 5.41 €  
112039HK1816 NEEDLE BRG NTN 5.47 €  
112040HK2012 NEEDLE BRG NTN 5.47 €  
112041HK2016 NEEDLE BRG NTN 6.43 €  
112042HK2212 NEEDLE BRG NTN 6.43 €  
112043HK2216 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 6.66 €  
112044HK2020 NEEDLE BRG NTN 5.83 €  
112045HK2516 NEEDLE BRG NTN 6.66 €  
112047HK2520 NEEDLE BRG NTN 6.78 €  
112048HMK2520 NEEDLE BRG NTN 7.38 €  
112049HK2816 NEEDLE BRG NTN 7.38 €  
112050HK2820D NEEDLE BRG NTN 10.53 €  
112052HK3016LL NEEDLE BRG NTN 7.62 €  
112053HK3018L NEEDLE BRG NTN 8.81 €  
112054HK3020 NEEDLE BRG NTN 9.04 €  
112055HK3026 NEEDLE BRG NTN 9.28 €  
112056HK3520 NEEDLE BRG NTN 9.28 €  
112057HK4018L/3AS NEEDLE BRG NTN 10.95 €  
112058HMK4018L NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 10.95 €  
112059HK4020 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 9.16 €  
112060HK4516 NEEDLE BRG NTN 10.23 €  
1120617E-HKS13.5X20X12 NTN NEEDLE BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 5.24 €  
112062K28X32X28.8X NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 6.90 €  
112063K38X43X27.9XP1 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 17.67 €  
112064K56X61X33.6X NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 19.75 €  
112065KJ29X34X23.8X NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 9.40 €  
112066KJ32X37X27S NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 9.76 €  
112068KJ40X45X29.8X NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 12.67 €  
112069KJ43X48X29.8X1 SUG4 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 13.92 €  
112070KMJ20X26X20 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 5.71 €  
112071KMJ20X28X19.8X4S NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 8.57 €  
112073M1-101412 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 9.40 €  
112074M1-141816 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 10.95 €  
112075M1-162016 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 11.19 €  
112076M1-182216 INNER RACE NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 11.42 €  
112077MR122012 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 19.28 €  
112078MR142212 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 19.75 €  
112079MR142216 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 21.18 €  
112080MR182616 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 26.83 €  
112081MR202816 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 26.83 €  
112082MR223016 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 26.83 €  
112083M1-202416 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 12.85 €  
112084MR243316V1+M1-202416 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 34.39 €  
112086NK30X47X17-6PX1 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 25.82 €  
112087NK14/16R NTN NEEDLE BRG 9.04 €  
152680NK16/16R NTN NEEDLE BRG 9.16 €  
112088NK20/16R NTN NEEDLE BRG 10.95 €  
112089NK22/16R NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 12.14 €  
112090NK24/20R NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 13.80 €  
112091NK26/20R NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 15.11 €  
112092NK32/30R NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 17.61 €  
112094NK35/20R NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 19.04 €  
112095NK40/20R NTN NEEDLE BRG 19.75 €  
112096NK40/30R NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 24.57 €  
112098NK60/25R NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 37.37 €  
112099NK65/25R NTN NEEDLE BRG 37.72 €  
112101NK70/25R NTN NEEDLE BRG 40.94 €  
112103PCJ162112 NTN NEEDLE BRG 12.38 €  
112104NA2203LL NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 38.32 €  
112105NA2206LL NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 50.93 €  
112107RNA4900 NEEDLE BRG NTN 16.84 €  
112108RNA4901 NEEDLE BRG NTN 16.96 €  
112109RNA4902 NEEDLE BRG NTN 17.14 €  
112110RNA4903R NEEDLE BRG NTN 17.43 €  
112111RNA4904R NEEDLE BRG NTN 17.61 €  
112112RNA4905R NEEDLE BRG NTN 18.33 €  
112113RNA4907R NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 26.89 €  
112114RNA4906R NEEDLE BRG NTN 25.94 €  
112115RNA4908R NEEDLE BRG NTN 28.26 €  
112116RNA4910R NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 49.74 €  
112117RNA49/22R NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 16.96 €  
112118RNA5903 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 18.09 €  
112119RNA5904 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 21.90 €  
112120RNA5906 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 31.65 €  
112121RNA5907 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 32.96 €  
112122RNA5908 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 33.86 €  
112123RNA59/22 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 20.88 €  
112124RNA6905 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 30.46 €  
112126RNA6907 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 35.52 €  
112127RNA6908 NEEDLE BRG NTN (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 43.73 €  
112130SCE1212 NTN NEEDLE BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 8.81 €  
112131SCE1412A NTN NEEDLE BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 10.47 €  
112133SCE2016 NTN NEEDLE BEARING 15.23 €  
112134SCE2416 NTN NEEDLE BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 16.90 €  
112135SCE2420A NTN NEEDLE BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 18.56 €  
112136DCL2816 (=SCE2816) NTN NEEDLE BRG. 20.71 €  
112137SCE2824A NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 23.44 €  
112138DCL86 NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 4.76 €  
112139DCL108 NTN NEEDLE BRG 4.76 €  
112140DCL126 NTN NEEDLE BRG 7.38 €  
112141DCL1612 NTN NEEDLE BRG 8.81 €  
112142DCL1812 (=SCE1812) NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 11.42 €  
112143DCL1816 NTN NEEDLE BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 11.78 €  
112147NKIA5902 NTN NEEDLE ROLLER BRG (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 42.13 €  
112153NATR20LL NTN NEEDLE BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 50.99 €  
112156NKX45Z NTN NEEDLE BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ) 54.26 €  
112159NUTR204X NTN YOKE TYPE TRACK ROLLER 53.79 €  
112161NUTR206X NTN YOKE TYPE TRACK ROLLER 65.93 €  
112162NUTR208X NTN YOKE TYPE TRACK ROLLER 82.82 €  
  Κωδικός ΠεριγραφήΤιμή (με Φ.Π.Α.) 
112845HF2016 1-WAY NTN BEARING 7.73 €  
112846HF2520 1-WAY BEARING 10.59 €  
112847HF3020 1-WAY BEARING 23.09 €  
112848HF3520B 1-WAY BEARING 45.93 €  

Suppliers