Προϊόντα
Κατασκευάζονται στις παραλλαγές απλής & διπλής ενέργειας
Δέχεται μεγάλες αξονικές δυνάμεις.
Δεν πρέπει να φορτίζονται με ακτινικές δυνάμεις.
  Κωδικός Περιγραφή
B041-000010-NS51100 NSK BEARING
B041-000020-NS51101 NSK BEARING
B041-000030-NS51102 NSK BEARING
B041-000040-NS51103 NSK BEARING
B041-000050-NS51104 NSK BEARING
B041-000050-NT51104 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B041-000060-NS51105 NSK BEARING
B041-000070-NS51106 NSK BEARING
B041-000070-NT51106 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B041-000080-NS51107 NSK BEARING
B041-000090-NS51108 NSK BEARING
B041-000100-NS51109 NSK BEARING
B041-000110-NS51110 NSK BEARING
B041-000110-ZK51110 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B041-000120-NS51111 NSK BEARING
B041-000130-FA51112 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B041-000130-ZK51112 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B041-000140-CB51113 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B041-000140-NT51113 NTN BEARING
B041-000160-NT51115 NTN BEARING
B041-000160-ZK51115 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B041-000170-CB51116 CBF BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B041-000170-ZK51116 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B041-000190-NT51118 NTN BEARING
B041-000200-NT51120 NTN BEARING
B041-000200-ZK51120 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B041-000260-ZK51132 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B041-000270-NS51134X NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B042-000010-FA51200 FAG BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B042-000010-NT51200 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B042-000030-NS51202 NSK BEARING
B042-000040-NT51203 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B042-000050-NS51204 NSK BEARING
B042-000060-NS51205 NSK BEARING
B042-000060-NT51205 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B042-000070-NS51206 NSK BEARING
B042-000080-NS51207 NSK BEARING
B042-000080-NT51207 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B042-000090-NT51208 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B042-000090-RH51208 NSK BEARING
B042-000100-NS51209 NSK BEARING
B042-000110-NT51210 KOYO BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B042-000110-ZK51210 ZKL BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B042-000120-NT51211 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B042-000130-RH51212 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B042-000150-NS51214 NSK BEARING
B042-000160-NS51215 NSK BEARING
B042-000170-NS51216 NSK BEARING
B042-000210-NS51222 NSK BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B043-000030-NS51307 NSK BEARING
B043-000040-NS51308 NSK BEARING
B043-000050-NS51309 NSK BEARING
B043-000070-NT51311 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B043-000070-RH51311 (MT55)RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B043-000080-NT51312 NTN BEARING
B043-000090-NS51313 NSK BEARING
B043-000120-NT51316 NTN BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
Δέχεται μεγάλες αξονικές δυνάμεις μόνο.


  Κωδικός Περιγραφή
B081-000010-RHFT1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B081-000100-RHFT1.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B081-000110-RHFT1.3/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B081-000120-RHFT1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B081-000125-RHFT1.5/8M RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B082-000035-RHLT7/16B RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B082-000055-RHLT9/16 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B082-000060-RHLT5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B082-000140-RHLT1.1/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B082-000250-RHLT1.3/4B RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B082-000260-RHLT1.7/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B082-000310-RHLT2.3/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B082-000340-RHLT2.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B082-000370-RHLT3.1/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B082-000380-RHLT3.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B082-000480-RHLT6 RHP THRUST BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B083-000010-RHMT3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B083-000060-RHMT1.1/2 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B083-000065-RHMT1.5/8 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B083-000110-RHMT2.3/4 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
B083-000120-RHMT3 RHP BEARING (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)

Suppliers

<