Προϊόντα
Με ιμάντα 2m, και γάντζους M47 & M10
Περίβλημα από πλαστικό

  Κωδικός Περιγραφή
DTRA-7538975389-BLOCFOR 2MTRS B2W-47-10
Με συρματόσχοινο 6m, και γάντζους M46 & M10
Με απορροφητή κραδασμών
Πολύ γρήγορο σταμάτημα σε περίπτωση πτώσης
  Κωδικός Περιγραφή
DTRA-7066270662-BLOCFOR 6MTRS ESD-10-47
Με συρματόσχοινο 10m, και γάντζους M46 & M10


  Κωδικός Περιγραφή
DTRA-3130231302-BLOCFOR 10 10-47 RETRACTABLE FALL ARRESTER
Με συρματόσχοινο 20m, και γάντζους M46 & M10


  Κωδικός Περιγραφή
DTRA-7451274512-BLOCFOR 20 10-47 RETRACTABLE FALL ARRESTER

Suppliers

<