Προϊόντα
  Κωδικός Περιγραφή
TGYS-200-040151040151 - 10 TIPS FOR PLASMA CUTTER 20K (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
TGYS-200-040212040212 - 10 TIPS FOR PLASMA CUTTER 20/20K/21KF/31FV
  Κωδικός Περιγραφή
TGYS-200-040168040168 - 10 ELECTRODES FOR TORCH PLASMA 20K/31FV
  Κωδικός Περιγραφή
TGYS-200-040175040175 - 2 DIFFUSER FOR TORCH PLASMA 20/20K/21KF/31FV
  Κωδικός Περιγραφή
TGYS-200-040182040182 - 4 NOZZLES FOR PLASMA CUTTER 20K-21KF (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
TGYS-200-040229040229 - 4 NOZZLES FOR PLASMA CUTTER 20 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
TGYS-200-040236040236 - 4 NOZZLES FOR PLASMA 31FV

Suppliers