Προϊόντα
Βαρέου τύπου


  Κωδικός Περιγραφή Για λάστιχο  Τιμή (με Φ.Π.Α.) 
12148217-19MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 17-19mm  0.55 €  
12148320-22MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 20-22mm  0.59 €  
12148423-25MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 23-25mm  0.62 €  
12148526-28MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 26-28mm  0.69 €  
12148729-31MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 29-31mm  0.77 €  
12148832-35MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 32-35mm  0.80 €  
12148936-39MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 36-39mm  0.83 €  
12149040-43MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 40-43mm  0.86 €  
12149144-47MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 44-47mm  1.19 €  
12149248-51MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 48-51mm  1.23 €  
12149352-55MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 52-55mm  1.25 €  
12149456-59MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 56-59mm  1.27 €  
12149560-63MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 60-63mm  1.32 €  
12149664-67MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 64-67mm  1.39 €  
12149768-73MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 68-73mm  1.73 €  
12149874-79MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 74-79mm  1.78 €  
12149980-85MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 80-85mm  1.90 €  
12150086-91MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 86-91mm  1.90 €  
12150192-97MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 92-97mm  1.90 €  
12150298-103MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 98-103mm  1.96 €  
121503104-112MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 104-112mm  2.11 €  
121504113-121MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 113-121mm  2.26 €  
121505122-130MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 122-130mm  2.38 €  
121506131-139MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 131-139mm  3.57 €  
121507140-148MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 140-148mm  3.69 €  
121508149-161MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 149-161mm  3.81 €  
121509162-174MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 162-174mm  3.81 €  
121510175-187MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 175-187mm  4.17 €  
121511188-200MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 188-200mm  4.40 €  
121512201-213MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 201-213mm  4.52 €  
121513214-226MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 214-226mm  4.64 €  
121514227-239MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 227-239mm  4.76 €  
121515240-252MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 240-252mm  4.88 €  
Βαρέου τύπου


  Κωδικός Περιγραφή Για λάστιχο  Τιμή (με Φ.Π.Α.) 
12151629-31MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 29-31mm  6.19 €  
12151731-34MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 31-34mm  2.86 €  
12151837-40MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 37-40mm  3.09 €  
12151940-43MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 40-43mm  3.45 €  
12152043-47MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 43-47mm  4.17 €  
12152147-51MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 48-51mm  4.17 €  
12152251-55MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 51-55mm  4.64 €  
12152355-59MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 55-59mm  4.68 €  
12152459-63MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 59-63mm  4.99 €  
12152563-68MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 63-68mm  5.00 €  
12152668-73MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 68-73mm  6.19 €  
12152773-79MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 73-79mm  6.43 €  
12152879-85MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 79-85mm  6.54 €  
12152985-91MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 85-91mm  6.78 €  
12153092-97MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 92-97mm  6.78 €  
12153197-104MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 97-104mm  6.90 €  
121532104-112MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUT 104-112mm  7.50 €  
121533112-121MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUT 112-121mm  8.21 €  
121534121-130MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUT 122-130mm  8.69 €  
Γαλβανιζέ


  Κωδικός Περιγραφή Για λάστιχο  Τιμή (με Φ.Π.Α.) 
15071716MM HOSE CLIPS (8-16MM) ASFA-LW1 8-16mm  34.51 € (per 100) 
12154022MM HOSE CLIPS (12-22MM) ASFA-LW1 12-22mm  36.89 € (per 100) 
12154127MM HOSE CLIPS (16-27MM) ASFA-LW1 16-27mm  36.89 € (per 100) 
12154232MM HOSE CLIPS (20-32MM) ASFA-SW1M 20-32mm  56.93 € (per 100) 
12154440MM HOSE CLIPS (25-40MM) ASFA-SW1M 25-40mm  61.00 € (per 100) 
12154650MM HOSE CLIPS (32-50MM) ASFA-SW1M 32-50mm  65.07 € (per 100) 
12154860MM HOSE CLIPS (40-60MM) ASFA-SW1M 40-60mm  71.16 € (per 100) 
12154970MM HOSE CLIPS (50-70MM) ASFAS-W1M 50-70mm  75.23 € (per 100) 
12155080MM HOSE CLIPS (60-80MM) ASFA-SW1M 60-80mm  90.74 € (per 100) 
12155190MM HOSE CLIPS (70-90MM) ASFAS-W1M 70-90mm  95.20 € (per 100) 
121552100MM HOSE CLIPS(80-100MM)ASFA-SW1M 80-100mm  105.91 € (per 100) 
121553120MM HOSE CLIPS(100-120MM)ASFASW1M 100-120mm  119.00 € (per 100) 
121554140MM HOSE CLIPS(120-140MM)ASFASW1M 120-140mm  128.52 € (per 100) 
121555160MM HOSE CLIPS(140-160MM)ASFASW1M 140-160mm  133.28 € (per 100) 
121556180MM HOSE CLIPS(160-180MM)ASFASW1M 160-180mm  172.55 € (per 100) 
121557200MM HOSE CLIPS(180-200MM)ASFASW1M 180-200mm  172.55 € (per 100) 
121559230MM HOSE CLIPS(210-230MM)ASFASW1M 210-230mm  214.20 € (per 100) 
121560240MM HOSE CLIPS(220-240MM)ASFASW1M 220-240mm  226.10 € (per 100) 
Μεταλλική ταινία με στρογγυλεμένες άκρες
Υποδοχέας βίδας από ανοξείδωτο ατσάλι
Γαλβανιζέ βίδα & ταινία
  Κωδικός ΠεριγραφήΔιάμετρος Σωλήνα   Πλάτος Ταινίας  Τεμάχια  Τιμή (με Φ.Π.Α.) 
102506FM-CLAMPEX HOSE CLAMP FOR 10-16MM W2+ 4PCS 10-16mm  9mm  1.65 €  
102507FM-CLAMPEX HOSE CLAMP FOR 12-20MM W2+ 4PCS 12-20mm  9mm  1.75 €  
102508FM-CLAMPEX HOSE CLAMP FOR 16-27MM W2+ 4PCS 16-27mm  9mm  1.80 €  
102509FM-CLAMPEX HOSE CLAMP FOR 20-32MM W2+ 4PCS 20-32mm  9mm  1.90 €  
102510FM-CLAMPEX HOSE CLAMP FOR 25-40MM W2+ 2PCS 25-40mm  9mm  1.20 €  
Σε κουτί, 100 τεμάχια


  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος  Τιμή (με Φ.Π.Α.) 
01074712MM NR12 MINI HOSE CLIPS 12-13MM 10747 12-13  23.68 € (per 100) 
01367210MM NR10 MINI HOSE CLIPS 10-11MM 13672 10-11  23.20 € (per 100) 
01367414MM NR14 MINI HOSE CLIPS 14-15MM 13674 14-15  24.39 € (per 100) 
0136759MM NR9 MINI HOSE CLIPS 9-10M 13675 9.5-10  23.09 € (per 100) 
0136768MM NR8 MINI HOSE CLIPS 8-9MM 13676 19.99 € (per 100) 
Με λαβή
Για εφαρμογές που απαιτούν συχνές αποσυνδέσεις & συνδέσεις

  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος   Τιμή (με Φ.Π.Α.) 
116489000540-JUBILEE WINGSPADE CLIP SIZE 12 12  1.40 €  
116490000557-JUBILEE WINGSPADE CLIP SIZE 16 16  1.40 €  
116491000564-JUBILEE WINGSPADE CLIP SIZE 20 20  1.50 €  
  Κωδικός ΠεριγραφήΓια λάστιχο  Τιμή (με Φ.Π.Α.) 
12156216MM S/S HOSE CLIP (10-16MM) W4 10-16mm  70.21 € (per 100) 
12156422MM S/S HOSE CLIP (12-20MM) W4 12-20mm  72.59 € (per 100) 
12156532MM S/S HOSE CLIP (20-32MM) W4 20-32mm  92.82 € (per 100) 
12156635MM S/S HOSE CLIPS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)   140.29 € (per 100) 
12156740MM S/S HOSE CLIP (25-40MM) W4 25-40mm  115.43 € (per 100) 
12156850MM S/S HOSE CLIP (32-50MM) W4 32-50mm  119.00 € (per 100) 
12156960MM S/S HOSE CLIP (40-60MM) W4 40-60mm  136.85 € (per 100) 
12157070MM S/S HOSE CLIP (50-70MM) W4 50-70mm  136.85 € (per 100) 
12157180MM S/S HOSE CLIP (60-80MM) W4 60-80mm  130.90 € (per 100) 
12157290MM S/S HOSE CLIP (70-90MM) W4 70-90mm  142.80 € (per 100) 
121573100MM S/S HOSE CLIP (80-100) W4 80-100mm  154.70 € (per 100) 
121574120MM S/S HOSE CLIP (100-120) W4 100-120mm  154.70 € (per 100) 
150696140MM S/S HOSE CLIP (120-140) W4 120-140mm  178.50 € (per 100) 

Suppliers