Προϊόντα
Βαρετού τύπου


  Κωδικός Περιγραφή Για λάστιχο 
ISER-ST019W117-19MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 17-19mm 
ISER-ST022W120-22MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 20-22mm 
ISER-ST025W123-25MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 23-25mm 
ISER-ST027W126-28MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 26-28mm 
ISER-ST031W129-31MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 29-31mm 
ISER-ST035W132-35MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 32-35mm 
ISER-ST039W136-39MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 36-39mm 
ISER-ST043W140-43MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 40-43mm 
ISER-ST047W144-47MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 44-47mm 
ISER-ST051W148-51MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 48-51mm 
ISER-ST055W152-55MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 52-55mm 
ISER-ST059W156-59MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 56-59mm 
ISER-ST063W160-63MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 60-63mm 
ISER-ST067W164-67MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 64-67mm 
ISER-ST073W168-73MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 68-73mm 
ISER-ST079W174-79MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 74-79mm 
ISER-ST085W180-85MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 80-85mm 
ISER-ST091W186-91MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 86-91mm 
ISER-ST097W192-97MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 92-97mm 
ISER-ST103W198-103MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 98-103mm 
ISER-ST112W1104-112MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 104-112mm 
ISER-ST121W1113-121MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 113-121mm 
ISER-ST130W1122-130MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 122-130mm 
ISER-ST139W1131-139MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 131-139mm 
ISER-ST148W1140-148MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 140-148mm 
ISER-ST161W1149-161MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 149-161mm 
ISER-ST174W1162-174MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 162-174mm 
ISER-ST187W1175-187MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 175-187mm 
ISER-ST200W1188-200MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 188-200mm 
ISER-ST213W1201-213MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 201-213mm 
ISER-ST226W1214-226MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 214-226mm 
ISER-ST239W1227-239MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 227-239mm 
ISER-ST252W1240-252MM SUPER CLAMP HEAVY DUTY 240-252mm 
Βαρετού τύπου


  Κωδικός Περιγραφή Για λάστιχο 
ISER-SX031W429-31MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 29-31mm 
ISER-SX035W431-34MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 31-34mm 
ISER-SX039W437-40MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 37-40mm 
ISER-SX043W440-43MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 40-43mm 
ISER-SX047W443-47MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 43-47mm 
ISER-SX051W447-51MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 48-51mm 
ISER-SX055W451-55MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 51-55mm 
ISER-SX059W455-59MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 55-59mm 
ISER-SX063W459-63MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 59-63mm 
ISER-SX067W463-68MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 63-68mm 
ISER-SX073W468-73MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 68-73mm 
ISER-SX079W473-79MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 73-79mm 
ISER-SX085W479-85MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 79-85mm 
ISER-SX091W485-91MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 85-91mm 
ISER-SX097W492-97MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 92-97mm 
ISER-SX103W497-104MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUTY 97-104mm 
ISER-SX112W4104-112MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUT 104-112mm 
ISER-SX121W4112-121MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUT 112-121mm 
ISER-SX130W4121-130MM SUPER CLAMP S/STEEL H/DUT 122-130mm 
Γαλβανιζέ


  Κωδικός Περιγραφή Για λάστιχο 
ITER-44201616MM HOSE CLIPS (8-16MM) ASFA-LW1 8-16mm 
ITER-44202222MM HOSE CLIPS (12-22MM) ASFA-LW1 12-22mm 
ITER-44202727MM HOSE CLIPS (16-27MM) ASFA-LW1 16-27mm 
ITER-44203032MM HOSE CLIPS (20-32MM) ASFA-SW1M 20-32mm 
ITER-44204040MM HOSE CLIPS (25-40MM) ASFA-SW1M 25-40mm 
ITER-44205050MM HOSE CLIPS (32-50MM) ASFA-SW1M 32-50mm 
ITER-44206060MM HOSE CLIPS (40-60MM) ASFA-SW1M 40-60mm 
ITER-44207070MM HOSE CLIPS (50-70MM) ASFAS-W1M 50-70mm 
ITER-44208080MM HOSE CLIPS (60-80MM) ASFA-SW1M 60-80mm 
ITER-44209090MM HOSE CLIPS (70-90MM) ASFAS-W1M 70-90mm 
ITER-442100100MM HOSE CLIPS(80-100MM)ASFA-SW1M 80-100mm 
ITER-442120120MM HOSE CLIPS(100-120MM)ASFASW1M 100-120mm 
ITER-442140140MM HOSE CLIPS(120-140MM)ASFASW1M 120-140mm 
ITER-442160160MM HOSE CLIPS(140-160MM)ASFASW1M 140-160mm 
ITER-442180180MM HOSE CLIPS(160-180MM)ASFASW1M 160-180mm 
ITER-442205200MM HOSE CLIPS(180-200MM)ASFASW1M 180-200mm 
ITER-442230230MM HOSE CLIPS(210-230MM)ASFASW1M 210-230mm 
ITER-442240240MM HOSE CLIPS(220-240MM)ASFASW1M 220-240mm 
Μεταλλική ταινία με στρογγυλεμένες άκρες
Υποδοχέας βίδας από ανοξείδωτο ατσάλι
Γαλβανιζέ βίδα & ταινία
  Κωδικός ΠεριγραφήΔιάμετρος Σωλήνα   Πλάτος Ταινίας  Τεμάχια 
1905-380-100-09016F2FM-CLAMPEX HOSE CLAMP FOR 10-16MM W2+ 4PCS 10-16mm  9mm 
1905-380-100-09020F2FM-CLAMPEX HOSE CLAMP FOR 12-20MM W2+ 4PCS 12-20mm  9mm 
1905-380-100-09027F2FM-CLAMPEX HOSE CLAMP FOR 16-27MM W2+ 4PCS 16-27mm  9mm 
1905-380-100-09032F2FM-CLAMPEX HOSE CLAMP FOR 20-32MM W2+ 4PCS 20-32mm  9mm 
1905-380-100-09040F2FM-CLAMPEX HOSE CLAMP FOR 25-40MM W2+ 2PCS 25-40mm  9mm 
Σε κουτί, 100 τεμάχια


  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος 
TFUR-1074712MM NR12 MINI HOSE CLIPS 12-13MM 10747 12-13 
TFUR-1367210MM NR10 MINI HOSE CLIPS 10-11MM 13672 10-11 
TFUR-1367414MM NR14 MINI HOSE CLIPS 14-15MM 13674 14-15 
TFUR-136759MM NR9 MINI HOSE CLIPS 9-10M 13675 9.5-10 
TFUR-136768MM NR8 MINI HOSE CLIPS 8-9MM 13676
Με λαβή
Για εφαρμογές που απαιτούν συχνές αποσυνδέσεις & συνδέσεις

  Κωδικός ΠεριγραφήΜέγεθος  
DLP9-13WICL12000540-JUBILEE WINGSPADE CLIP SIZE 12 12 
DLP9-13WICL16000557-JUBILEE WINGSPADE CLIP SIZE 16 16 
DLP9-13WICL20000564-JUBILEE WINGSPADE CLIP SIZE 20 20 
  Κωδικός ΠεριγραφήΓια λάστιχο 
ITER-445016X16MM S/S HOSE CLIP (10-16MM) W4 10-16mm 
ITER-445022X22MM S/S HOSE CLIP (12-20MM) W4 12-20mm 
ITER-445030X32MM S/S HOSE CLIP (20-32MM) W4 20-32mm 
ITER-445035X35MM S/S HOSE CLIPS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)  
ITER-445040X40MM S/S HOSE CLIP (25-40MM) W4 25-40mm 
ITER-445050X50MM S/S HOSE CLIP (32-50MM) W4 32-50mm 
ITER-445060X60MM S/S HOSE CLIP (40-60MM) W4 40-60mm 
ITER-445070X70MM S/S HOSE CLIP (50-70MM) W4 50-70mm 
ITER-445080X80MM S/S HOSE CLIP (60-80MM) W4 60-80mm 
ITER-445090X90MM S/S HOSE CLIP (70-90MM) W4 70-90mm 
ITER-445100X100MM S/S HOSE CLIP (80-100) W4 80-100mm 
ITER-445120X120MM S/S HOSE CLIP (100-120) W4 100-120mm 
ITER-445140X140MM S/S HOSE CLIP (120-140) W4 120-140mm 

Suppliers

<