Προϊόντα
  Κωδικός Περιγραφή
1912-72210-0600016X1 GR.NIPPLES H1 STR.15007
1912-72210-0800018X1.25 GR.NIPPLES H1 STR.15010
1912-72210-10000110X1.5 GR.NIPPLES H1 STR.15015
1912-72220-0800018X1 GR.NIPPLES H1 STR.15009
1912-72220-10012510X1.25 GR.NIPPLES H1 STR.15014
1912-72221-10010010X1 GR.NIPPLES H1 STR.15013
1912-72240-0310011/8 GAS GR.NIPPLES H1 STR.15037
1912-72240-0630011/4 GAS GR.NIPPLES H1 STR.15038
1912-72260-0630011/4 SAE GR.NIPPLES H1 STR.15062
1912-72270-0630011/4 WW GR.NIPPLES H1 STR.15025
1912-72270-0790015/16 WW GR.NIPPLES H1 STR.15065 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
  Κωδικός Περιγραφή
1912-72210-0600456X1 GR.NIPPLES H2 45GR.15107-140
1912-72210-0800458X1.25 GR.NIPPLES H2 45GR.15110-140
1912-72210-10004510X1.5 GR.NIPPLES H2 45GR.15115-140
1912-72220-0800458X1 GR.NIPPLES H2 45GR.15109-140
1912-72221-10004510X1 GR.NIPPLES H2 45GR.15113-140
1912-72240-0310451/8 GAS GR.NIPPLES H2 45G.15137-140
1912-72240-0630451/4 GAS GR.NIPPLES H2 45GR.15138
1912-72260-0960453/8 SAE GR.NIPPLES H2 45GR.15164 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
1912-72270-0790455/16 WW GR.NIPPLES H2 45GR. (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
  Κωδικός Περιγραφή
1912-72210-0600906X1 GR.NIPPLES H3 90GR.15207-140
1912-72210-0800908X1.25 GR.NIPPLES H3 90GR.15210-140
1912-72210-10009010X1.5 GR.NIPPLES H3 90GR.15215-140
1912-72220-0800908X1 GR.NIPPLES H3 90GR.15209-140
1912-72221-10009010X1 GR.NIPPLES H3 90GR.15213-140
1912-72240-0310901/8 GAS GR.NIPPLES H3 90G.15237-140
1912-72240-0630901/4 GAS GR.NIPPLES H3 90GR.15238
1912-72260-0630901/4 SAE GR.NIPPLES H3 90GR.15262 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
1912-72270-0630901/4 WW GR.NIPPLES H3 90GR.90008 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
  Κωδικός Περιγραφή
1912-72240-0310061/8 GAS GR.NIPPLES M1 FLAT 57837 (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
  Κωδικός Περιγραφή
TBLO-2325-12325-1 R 1/8 10X1M ST.GREASE CUPS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)
TBLO-2325-22325-2 R 1/4 12X1.5M ST.GREASE CUPS (ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΟΚ)

Suppliers