Προϊόντα
Με χειροκίνητη εκκίνηση
Αυτονομία 11 ώρες

  Κωδικός Περιγραφή Μέγιστη ισχύς  Αποδιδόμενη ισχύς  Χωρητικότητα  Θόρυβος  Βάρος 
TMAK-LC1600LC1600-GENERATOR GASOLINE 0.8KW 1.0kW  0.8kW  6.5L  75db  36kg 
Με χειροκίνητη εκκίνηση
Αυτονομία 19 ώρες

  Κωδικός Περιγραφή Μέγιστη ισχύς  Αποδιδόμενη ισχύς  Χωρητικότητα  Θόρυβος  Βάρος 
TMAK-LC1800ALC1800-A-GENERATOR GASOLINE 1.3KW 1.5kW  1.3kW  18L  75db  42kg 
Με χειροκίνητη εκκίνηση
Αυτονομία 15 ώρες

  Κωδικός Περιγραφή Μέγιστη ισχύς  Αποδιδόμενη ισχύς  Χωρητικότητα  Θόρυβος  Βάρος 
TMAK-LC3000ALC3000-A-GENERATOR GASOLINE 2.5KW 2.5kW  2.3kW  18L  76db  55kg 
Ηλεκτρική εκκίνηση
Αυτονομία 15 ώρες

  Κωδικός Περιγραφή Μέγιστη ισχύς  Αποδιδόμενη ισχύς  Χωρητικότητα  Θόρυβος  Βάρος 
TMAK-LC3000DALC3000D-A-GENERATOR GASOLINE 2.5KW 2.5kW  2.3kW  18L  76db  57kg 
Ηλεκτρική εκκίνηση
Αυτονομία 9 ώρες

  Κωδικός Περιγραφή Μέγιστη ισχύς  Αποδιδόμενη ισχύς  Χωρητικότητα  Θόρυβος  Βάρος 
TMAK-LC6500DALC6500D-A-GENERATOR GASOLINE 5.0KW 5.5kW  5.0kW  25L  76db  90kg 
Ηλεκτρική εκκίνηση
Αυτονομία 8 ώρες

  Κωδικός Περιγραφή Μέγιστη ισχύς  Αποδιδόμενη ισχύς  Χωρητικότητα  Θόρυβος  Βάρος 
TMAK-LC8000DALC8000D-A-GENERATOR GASOLINE 6.0KW 6.5kW  6.0kW  25L  76db  94kg 

Suppliers

<